Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt

2. jalaväebrigaadi staap harjutas nädalavahetusel õppuse Tractable raames liitlaste lõimimist ning ühisoperatsioonide teostamist kollektiivkaitse raamistikus.

„Kui liitlastega laiemalt koostööd seostatakse 1. jalaväebrigaadiga, siis seekordne õppus oli selgelt 2. jalaväebrigaadi keskne. Mitte, et meil ei oleks sellelaadseid varasemaid kogemusi, vaid käimaolev õppus on lõimimise mõttes võtmetegevus liitlaste kontingendi strateegilisest siirmisest ja valmidusest kollektiivkaitses Eesti pinnal,“ ütles 2.jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa.

Nädalavahetusel Võrus toimunud planeerimisõppuse raames liidendati 2. jalaväebrigaadi juhtimisstruktuuri Eestis paiknevate liitlaste maaväe lahingugrupi ja Ühendkuningriigi maaväe lennukorpuse staabid. Õppusega sai 2. jalaväebrigaadi staap praktilise staabitasandi koostöökogemuse siin viibivate Ühendkuningriigi üksustega.

2. jalaväebrigaad on peamiselt Lõuna-Eesti paiknev kaitseväe struktuuriüksus. Üksuse rahuaegsesse koosseisu kuuluvad brigaadi staap, Kuperjanovi jalaväepataljon, tagalapataljon ja staabi-sidekompanii. Ülejäänud üksused formeeritakse sõjaolukorras regulaarselt täiendõpet saavate reservväelaste baasil.

Viimased uudised