Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Novembri lõpus tähistatakse taas Ühisnädalat, mille raames tõstetakse Võrumaal esiplaanile kodanikuühiskonna tegemised ja algatused, koosloomine ja ühised ettevõtmised.

Tunnustatakse inimesi, kes oma ühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning andud oma panuse Võru maakonna kodanikuühenduste tegemistesse, kiidetakse ühendusi, kelle tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne ning väärtustatakse ettevõtteid, kes on toetanud kodanikuühiskonda.

Esitatud kandidaat peab vastama vähemalt ühele statuudis välja toodud kriteeriumile.

Võrumaa Tegusa kodaniku tunnustuse saaja:

omab kogukonnas olulist rolli kas mõtte või tegudega
on panustanud piirkonna arengusse
on aktiivne ja koostööaldis
on kogukonda ühendav
on panustanud vähemalt ühe vabaühenduse töösse

Võrumaa silmapaistva ühenduse tunnustuse saaja:

tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne
on teistele ühendustele eeskujuks
on oluliselt aidanud kaasa erinevate sektorite tulemuslikule koostööle

Kodanikuühiskonda toetanud ettevõtte/ettevõtja tunnustuse saaja:

on toetanud vabaühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel
on loonud, hoidnud ja/või innustanud koostööd era- ja mittetulundussektori vahel

Aasta küla / külade piirkonna tunnustuse saaja:

on olnud positiivse arenguga ja hea külasisese koostööga viimase kolme aasta jooksul
on edukalt algatanud ja ellu viinud külaarenduslike projekte
on olnud aktiivsete ühistegevuste korraldaja ning hea näide koostööst kohaliku omavalitsusega
on avatud ja tuntud kohalikul ja maakondlikul tasandil

Kõigi tunnustatavate ja tunnustajate (soovi korral) nimed avaldatakse tänutäheks Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Tunnustuse andmise otsustab komisjon lähtuvalt esitatud kandidaatidest. Komisjonil on õigus omistada tunnustatutele täiendavaid aunimetusi (nt loovuse sütitaja, kogukonna vedur, Võrumaa uuendaja, säravaim tegu jne)

Palutakse anda hiljemalt 31. oktoobriks teada, keda võiks sel aastal tunnustada ja mõne lausega kirja, et miks. Ankeedi saab täita aadressil: http://bit.ly/kiidategijat . Paberkandjal taotlused saata Võrumaa Arenduskekuse aadressile Jüri tn 12, Võru linn 65605.

Tunnustamist korraldab ja rahastab Võrumaa Arenduskeskus koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga. Vaata ka https://vaa.ee/vabauhendused/kodanike-tunnustamine/

Viimased uudised