Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võru maakonna omavalitsused ja Võrumaa Arenduskeskus sõlmivad 18. septembril Rõuge kooli aulas kokkuleppe kohaliku, tervisliku ning maheda toidu ja tooraine suuremaks kasutamiseks avaliku sektori rahastatavas toitlustuses. 

Kokkuleppe kohaselt on eesmärgiks saavutada 2024. aastaks omavalitsuste haridusasutustes mahetooraine kasutamine pakutavas toidus vähemalt 20 protsendi ulatuses.

Lepitakse kokku ühised tegevussuunad, et tõsta teadlikkust tervisliku elukeskkonna vajalikkusest ja võimalustest Võru maakonnas. Luuakse eeldused maheda ja keskkonnasõbraliku toidu- ning põllumajandustootmise motiveerimiseks ning toidujäätmete tekke vähendamiseks avaliku sektori hallatavate asutuste toitlustamises.

Need tegevussuunad toetavad ühtlasi ka Euroopa rohekokkuleppes toodud eesmärke, milleks on puhtam loodus ja mullastik, lühemad tarneahelad ja väiksem jalajälg ning jätkusuutlikum elu- ja looduskeskkond. Kokkuvõttes tähendab see seda, et sarnaselt naaberriikide positiivsele kogemusele mahetoidu kasutamisel haridusasutuste toitlustamises, on eesmärgiks väärtustada puhast keskkonda, tervist toetavaid valikuid, tõsta teadlikkust tervislikust toitumisest ja maheda toidu väärtustest ning läbi mahetoidu suurema kasutamise muuta meie loodus- ja elukeskkond puhtamaks ja jätkusuutlikkumaks.

Viimased uudised