Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

luhasoo looduskaitseala

Valitsus kinnitas neljapäeval Rõuge vallas asuva Luhasoo looduskaitseala kaitse-eeskirja, muutes varasema maastikukaitseala nüüd looduskaitsealaks.

Rõuge vallas Kadõni ja Kellämäe külas asuva looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta ja säilitada Luhasoo raba ökösüsteemi, sealset maastikku, ohustatud ja kaitsealuseid liike ning elupaiku – huumustoitelist järve, raba, siirde- ja õõtsiksood, nokkheinakooslusi, vanu loodusmetsi ning soo-lehtmetsi.

Kaitseala kogupindala on 710,7 ha, millest 186,2 ha on eramaad ja 524,3 ha riigimaa. Kaitseala välispiiri korrigeerimise tulemusena arvatakse esialgsest kaitseala territooriumist välja 91,8 ha (sellest 88 ha eramaad). Kaitsekord muutub rangemaks 62,1 ha eramaal, mis arvatakse varasemast piiranguvööndist sihtkaitsevööndisse.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised