Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

omavalitsused

Võru vallas valmis Mustassaare tee, mis on ligipääsuteeks Nursipalu harjutusväljale. Tegemist oli Transpordiameti ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) ühishankega, kus hanke esimese osa eesmärk oli Mustassaare tee rekonstrueerimine ning hanke teine osa eesmärk Nursipalu harjutusvälja teede ja laskeväljade ehitus.

„Meil on hea meel tõdeda, et möödunud aastal sõlmisid Transpordiamet ning RKIK koostöölepingu, millega lepiti kokku Mustassaare tee tolmuvaba katte ehitus. Tee ehituse eesmärgiks oli muuta tee tolmuvaba kattega teeks, kuna teedel liigub sageli ka kaitseväe tehnikat, kes suunduvad harjutusväljale,“ märkis kaitseinvesteeringute keskuse taristukoostööprojektide koordinaator Kaupo Kaasik.

Senisest tolmavast kruuskattega teest tehti kompleksstabiliseerimise ja pindamise abil aastaaegadele vastupidav tolmuvaba kattega tee, millel piisavalt laiust kahesuunaliseks ohutuks liikumiseks.  „Teelõigu tolmuvabaks muutmine ja Sõmerpalu alevikku läbiva lõigu rekonstrueerimine parendab eelkõige kohalike elanike elukvaliteeti ja on abiks ettevõtetele. Samuti paraneb juurdepääs raudteele,“ märkis Võru valla vallavanem Kalmer Puusepp.  

Transpordiameti korraldatud hanke tulemusena sõlmis RKIK ja TREV-2 ehituslepingu ligi 2,7 kilomeetri pikkuse Vilbusuu laskevälja juurdepääsutee rekonstrueerimiseks ning Nursipalu harjutusväljade laskepaikade ehituseks, mis sisaldab ka teede ehitust. Nursipalu harjutusvälja Vilbusuu laskevälja vallid ehitatakse esmakordselt rehviplokkidest, millele on antud ka vastav Keskkonnaameti luba.

„Koostöö nii osapoolte vahel sujus tõrgeteta ning suuremat väljakutset pakkus muinsuskaitse piiranguvööndis ehitustööde teostamine,“ lisasTranspordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksuse juhataja Janar Taal.

Mustassaare tee ehituslepingu maksumus oli 574 984 eurot ilma käibemaksuta, millest pool tasuti kaitseministeeriumi riigieelarvelisest toetusest. Tee ehitajaks oli osaühing Aigren. Nursipalu harjutusvälja teede ja laskeväljade ehituse maksumuseks oli ligikaudu 1,2 miljonit eurot koos käibemaksuga.

Viimased uudised