Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võrus Kuperjanovi jalaväepataljonina tuntud Taara sõjaväelinnak tahab laieneda ja selleks on vaja muuta kehtivat planeeringut. Teine avalik arutelu selles küsimuses toimus teisipäeval, 3. juulil Võru Kandles.

Kaitseministeerium pakkus välja kolm erinevat varianti sellest, mis ja kuidas võiks laiendataval alal paikneda ja näitas piltidel, millised on planeeritavad hooned või kuidas masinaid pargitakse. Lisaks seletati, miks peaks juurde planeeritav ala paiknema just ühtse territooriumina  – väiksemad ülalpidamise kulud ja riigikaitsest tulenevad sõjalised vajadused, eeskirjad ja võimalused.

Kohtumisel osalenud võru linnavalitsuse esindajad leidsid, et Kaitseministeerium ja linn leiavad loodetavasti ühise lahenduse, kuidas Kaitsevägi saaks areneda ja linnarahva elukeskkonda võimalikult vähe halvendatakse. Sellega nõustus ka Kaitseministeeriumi esindaja.

Linnakodanik Kõrran avaldas oma sõnavõtus, et tema kinnisvara hind langeb
väga suurelt ja talle ei meeldi, et juba täna kõnnivad kaitseväelased tema kodu lähedalt mööda õppustele.

Linnakodanikud pakkusid alternatiivi, et Kaitseministeerium ostaks ära endise naftabaasi territooriumi ja teeks laienduse sinna või teise alternatiivina teeks eraldi kompleksi riigimetsa, mis asub neist viadukti poole.

Kaitseministeerium väitis vastu, et selline liigendatus ei oleks võimalik nii sõjaliselt kui poleks otstarbekas majanduslikult. Eraldiseisva objekti valvekulud neelaks riigieelarvest täiendavad 10 miljonit eurot 10 aasta jooksul ja sellist raha oleks mujale rohkem vaja. Lisaks on sõjaliselt planeerides keerulisem ja ohtlikum variant, kui oleks kaks eraldiseisvat territooriumi. Lisaks kasvaks liiklustihedus nende kahe territooriumi vahel, mis mõjutaks ümbrust veel rohkem.

Linnavolikogu esimees Ülo Tulik pakkus välja, et Kaitseministeerium võiks hoopis planeeritavale alale ehitada kaitseväelastele eramuid või kortermaju. Ministeeriumi esindaja väitel pole see võimalik riigikaitse vahenditest. Küll aga on võimalik investeerida infrastruktuuri, kui linn teeb ettepanekuid läbirääkimiste käigus, kuhu ja mida – näiteks teeremont või kergliiklustee.

Linnakodanik Klampe rõhus oma sõnavõtus sellele, et linn kaotab elamumaad ja elukeskkond halveneb oluliselt, kui Kaitsevägi asub linna territooriumil ja selliselt tema arvates küll linn noortesõbralik pole.

Kaitseministeeriumi ametnik selgitas, et kõnealuse maa on juba Keskkonnaministeerium andnud Kaitseministeeriumile ja kindlasti see maa elamumaaks ei muutu. Kas seal hakataks tegema õppusi või planeeritakse sinna sõidukite parkimise ja riidevarustuse laod, on täna valikuvariandid. Lisaks on võimalus leida täiendavaid meetmeid või teha muutusi plaanidesse, et võimalikult vähe häirida linnakodanikke.

Linnapea Anti Allas kurtis, et paljud Võru valla kodanikud, kes töötavad linnas või saavad muid hüvesid linnalt, on hoopis sisse kirjutatud Võru valda ja linnal on selletõttu suurem kulu. Küll kiitis ta sõjaväge, et maksumaksjana on kaitsevägi neil TOP 10-s. Küll sooviks ta teada, kui palju töökohti tänu selle laiendusele juurde tuleks. Esialgselt väitis Kaitseministeeriumi esindaja, et umbes paarkümmend, aga lubas täpsustada.

Nüüd on lootus, et linnavalitsus jõuab Kaitseministeeriumiga kokkuleppele ja Võru linnavolikogu toetab neid laienemise teemal.

Kaitseministeeriumi välja pakutud ettepanekud Taara linnaku laiendamiseks:

Viimased uudised