Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Paneelarutelu kohalike omavalitsuste spetsialistidega. Foto: Lota Vana

Täna, 19 aprillil toimus Võru Kultuurimajas kannel konverents „Noorte heaks lõimitud maakond”, millega võeti pidulikult kokku 2022-2024 ellu viidud projekt „Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” (LÕIM).

Sündmuse fookuses oli Võru maakonna olukord, kogemus ning tulevikuvaade laste ja noorte õpiteekonna hoidmisel ja jätkamisel. Projektijuhi ja Võrumaa Arenduskeskuse haridusuuendaja Kerli Kõivu sõnul ületati kõiki projektis seatud eesmärke. Näiteks osutusid väga populaarseteks laste-ja noortega töötavatele spetsialistidele suunatud metoodikaseminarid. „Kui me projekti kirjutades eeldasime, et kolmel metoodikaseminaril osaleb kokku 150 spetsialisti, siis ainuüksi viimasel seminaril oli osalejaid 260,” rõõmustas Kõiv. Ühtlasi taaselustas projekt haridusmaastiku olulise traditsiooni, mis on olnud aastaid osa haridustöötajate koolivaheaegadest. Ka konverentsile „Noorte heaks lõimitud maakond” registreerunuid oli pea 100.

Projekti ideestik tulenes sellest, et laste heaolu on maakonnas küll prioriteet, kuid heaolu tagamisel ei toimu valdkondadeülest laste ja peredega seotud teemade käsitlemist, puudub koostöö kohalike omavalitsuste vahel ja metoodiline lähenemine on ebaühtlane. Samuti on projektijuhi sõnul murettekitav, et maakonna elanike haridustase on Eesti keskmisest madalam. Projekti eesmärk oli tõsta Võru maakonna kohalike omavalitsuste suutlikkust ennetada koolist väljalangemist.

Haridusuuendaja Kerli Kõivu arvates oli eriti oluline võtta projekti käigus loodavate mudelite loomisel arvesse siinsete omavalitsuste eripärasid, juba olemasolevaid struktuure ja organisatsioone ning õpilaste vajadusi.

Kahe aasta jooksul disainisid kõik Võru maakonna omavalitsused teenusmudeleid. Omavalitsuste esindajad pidasid erinevate mudelite loomisel osalemist väga väärtuslikuks võimaluseks ning tänaseks on mudelid ka kasutuses nii omavalituseti kui ka maakonnaüleselt.

Setomaa Noorsootöö Keskuse juhataja ja LÕIM-projekti koordinaator Triinu Arundi arvates aitas projekt esile tõsta noorsootöö olulisust: „Kui vähe on kasutatud noorsootööd ja kui vähe on vaadatud noorsootöötajatele otsa kui ressursile, kui võimalusele noort toetada ja see projektialane koostöö on olnud väga võimas ja tulemuslik ning nüüd väärtustatakse noorsootööd rohkem.”

Ülikooli esindajate sõnul oli projektil oluline mõju ka igasuguste koostöösuhete arendamisel nii maakondlikult kui laiemalt. „See projekt on lõiminud mitte ainult teid, vaid ülikoole ka. Üks Tartu Ülikoolist teine Tallinna Ülikoolist ja siin me seisame rõõmsad näod peas ja olemegi lõiminud oma teadmised selle projekti tarvis,” ütles konverentsi ettekande alguses projekti põhjal uurimistöö koostanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö dotsent Marju Medar. Lisaks Medarile oli uurimistöö protsessi kaasatud ka Tartu Ülikooli kaasprofessor Katrin Saks. Teadusasutuse ja praktikute koostöös valmib ka protsessi analüüsiv teadusartikkel.

Projekti rahastati Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra Finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.

Edukas LÕIM-projekt saab ka jätku ning tehtut rakendatakse projektis LÕIM 2.

Viimased uudised