Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Laura Lääts

Kolmapäeval, 14. juunil toimus Antsla vallas Urvastes noorsootöö valdkonna tunnustusüritus. Tunnustati nii Võru maakonna noorsootöö valdkonna silmapaistvaimad tegijaid ja eredaimad tegusid.

„Kui kool annab väärtuslikud teadmised, siis noorsootöö ja kooliväline tegevus annab kogemused teadmiste kasutamisel. Kogemused teevad meist need, kes me inimestena oleme,” ütles Võrumaa Arenduskeskuse haridusuuendaja Kerli Kõiv.  Tema sõnul oli noorsootöö tunnistussündmus Antsla vallas täis noorte sära, ülevat meeleolu ja positiivsust. Ta lisas: „Kogu Võru maakonna aktiivsete noorte ühisel üritusel maakonna parimate noorsootöö tegude ja noorte esiletoomine innustab teisi ja rõõmustab tegijaid. Teiste noortega jagatud rõõm vähemalt kahekordistub kindlasti.”

Antsla noorsootöötajad ja noortevolikogu noored olid osalejatele katnud ka rikkaliku suupistetega peolaua ning pidu jätkus hilise õhtuni.

Kokku tunnustati neljas valdkonnas:

Kategooria: Võru maakonna aasta noor 2023

Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamise komisjon otsustas selle aastal anda välja kaks Võru maakonna aasta noore tiitlit:

Võru maakonna aasta noor 2023 – GERD PALOK

Gerd on aktiivne noor, kellel ei ole mitte kunagi igav, sest enda õppetöö välise aja on ta sisustanud erinevate võimaluste ja õpikogemustega. Ta on Setomaal tuntud noor pillimees – ta mängib karmoškat – ja käsitöö entusiast, kes jagab igal võimalusel ja teiste palvel, enda annet ja oskusi kaasõpilaste, kogukonna liikmetega ja nüüd võib öelda, et ka kogu Eestiga osaledes erinevates külategevustes, kooliüritustel, noortekeskuste töötubade läbiviijana, seto tantsutundides jne. Ta ei häbene kanda Seto rahvarõivaid, rääkida seto keeles, mängida karmoškat ning õpetada ja ka ise tantsida seto rahvatantse, vaid pigem julgustab ka teisi noori tundma uhkust enda kultuuripärandi üle.

Võru maakonna aasta noor 2023 – UKU UDRAS

Uku kohta võib öelda, et ta mees, nagu orkester. Ukut huvitab kõik ja kõigeks leiab ta aega, et teha seda põhjalikult. Ta on alati valmis kaasa lööma erinevates projektides. 2019-2022 aastani osales Uku Erasmus + noorteprojektis “European orchestra”, kus paistis silma meeskonnamängija oskustega ja sõbralikkusega. 2022. aastal lõppes rahvusvaheline noorteprojekt „Dialects and old folk craft“, kus Eesti poolse noortegrupi ainukese poisina vedas Uku eest eesti rahvakultuuri tutvustamist nii tantsuringis kui ka eesti pärimuslaulude esitamisel.

Uku kuulub Võru Kreutzwaldi Kooli õpilasesindusse. Uku oskab kaasa rääkida ja teiste eest seista. Käesoleval aastal esindab ta õpilasesindust ka kooli hoolekogus. Uku tegutseb ka kooli “Võru robootikud” võistkonnas. Erilist huvi tunneb Uku robotite ehitamise vastu. Tema konstrueeritud võistlusrobotid on kolmel aastal taganud meeskonnale edasipääsu piirkondlikust voorust finaali.

Koolivälisel ajal tegeleb Uku kodus ja sõpradega aktiivse tegevuse kohtade loomisega. Vabal ajal viibib Uku enamasti Võru linna parkuuriplatsil, kus arendab oma parkuurimisoskusi. Ta ei jäta oma teadmisi ainult enesele, vaid tegeleb aktiivselt ka nooremate juhendamisega. Andeka muusikuna osaleb Uku Võru Gümnaasiumi segakooris ning vajadusel haarab pilli ja lööb kaasa Võru muusikakooli instrumentaalansamblis.

Uku suureks unistuseks oli saada vahetusõpilaseks Argentiinasse. Selleks on ta näinud palju vaeva. Tal on väga heas korras õppimine ja ta on iseseisvalt asunud õppima hispaania keelt, et olla edukas vahetusõpilase aastal ning augustis 2023 ootabki Ukut ees lend teisele poole ookeani. Tundes Ukut toob ta sellelt aastalt endaga kaasa palju oskusi ja avara maailmapildi, mida ta seejärel kindlasti oma edasistes tegevustes kasutama ja levitama hakkab.

Nominendid:

Anete Kuuskla – Anete on aastaid aktiivselt osalenud Sõmerpalu noortekeskuse tegemistes. Ka sel aastal on ta juba andnud oma panuse, kirjutades Võru valla noorte omaalgatus toetus taotluse ning projekti edukalt läbi viinud. Projekt sai täismahus toetuse ja Anete juhtimisel korraldatigi 17. märtsil Sõmerpalu noortekeskuses playback show.

Siim Alve – Värska Gümnaasiumi õpilased valisid ülekoolilisel hääletusel Siimu 2022/23 õppeaasta õpilasesinduse esimeheks. Siim kaasati täiskasvanud noorte algatatud Setomaa e-spordi sündmuse korraldusmeeskonda, sest ta paistis silma IT-teadmistega. Siimu tahtejõud õppida, panustada ja luua parimad tingimused teistele noortele e-spordiga tegelemiseks oli silmnähtav. Siim on võtnud südameasjaks jätkata e-spordi arendamist piirkonnas.

Laura Kirke Bertel Pertel – Kirke on tohutult aktiivne noor, kes on alati valmis kaasa rääkima noori puudutavatel teemadel. Näiteks kandideeris ta Rõuge Noortevolikokku ja kandideeris koheselt ka aseesimehe kohale, millele ostus ka valituks. Kirke on igal aastal olnud ka aktiivne osaline malevas ja aidanud luua mõnusalt luulest pakatava keskkonna. Ta on alati olnud ka teistele suureks toeks ja leidnud viisi teiste toetamiseks.

Sanna Sööt – Sanna on noor muusik, kes lõpetas 2022. aasta kevadel Antsla Gümnaasiumi. Ta kirjutab ise lugusid ja laulab ka kavereid. 2022 aastal palju korda saatnud: ta on käinud erinevates noortekeskustes laulmas ja enda lugu rääkimas. Ta on osalenud koos noortevolikoguga projektis „Põlvkondade vaheline suhtlus läbi taaskasutuse”, kus koos kapelliga õpiti selgeks 2 lugu. Antsla valla Meistrite päeval Sanna esines ja viis läbi laulukirjutamise õpitoa noorte alal.

Kategooria: Aasta tegu noorsootöös

Võru maakonna aasta tegu noorsootöös 2023 – HAANIMAA FESTIVAL „KUUHNLUUMISÕ VÄGI” –Haanimaa noorte grupp koosneb aktiivsetest noortest inimestest, kes küll igapäevaselt enam Haanimaal ei ela, kuid tulevad sinna ikka aeg-ajalt tagasi ja hoolivad kohalikust kultuurist ning sellest, et piirkondlik eripära säiliks. Noored on silma paistnud oma lennukate ideede ja uuen- duslike lähenemisviisidega. Noorte algatusel toimus Haanimaa Festival, mis tõi omavahel kokku erinevad generatsioonid ja mõtteviisid Haanimaa kultuurist ning lõi võimaluse kõigil oma kultuuri väljendada just nii nagu see osalejate jaoks päriselt on. Noored ise said festivali korraldades tohutu kogemuse ja tundsid korralikku vastutuskoormat, kuid tänulikumad on nad oma kuuluvuse üle ning soovivad ka tulevikus piirkonnaga seotud olla.

Nominendid:

Inner Rhythm (Erasmus+ noortevahetus) – Merli Mari, Hanna-Liisa ja Jaanika eestvedamisel toimus Rõuge noortekeskuses 2022. aasta suvel projekri Inner Rhythm noortevahetus. Projekti eesmärkideks oli tõsta teadlikkust füüsili- sest, vaimsest ja emotsionaalsest tervisest ning selgitada nende seost otsuste tegemisel. Projek- tis keskenduti enesearengule ja kuidas iseenda tundeid vallata. Peale projekti läbiviimist toimu- sid projekti partnerriikides (Itaalia, Läti ja Eesti) projekti järeltegevused, mille raames jagasid projektis osalenud noored enda teadmisi oma kohaliku kogukonna inimestega. Näiteks viisid Eesti osalejad läbi emotsioonide töötoa suvemalevas.

Setomaa noorte e-spordi sündmustesari – Setomaa noorte e-spordi sündmuse idee tuli täisealistelt kohalikelt noortelt, kelle soov oli kokku tuua e-spordist huvitatud noored. E-sport ehk elektrooniline sport on arvutimängudes üksteise vastu mängimine. Soov oli tutvustada e-sporti kui huviala ning tõsta teadlikust arvutimängu- dest. Juba esimesest võrgupeost sai see noorte seas väga populaarseks ja üheskoos korraldati Setomaal e-spordi sündmustesari, mis andis võimaluse e-spordiga tegelevatel ja huvitatud noor- tel arendada oma oskusi, saada kogemust võistlusmängus ja arendada meeskonnatööd. Sünd- musel tehti otseülekannet platvormidel, kus on e-spordist huvitatud noored üle Eesti. Sündmuse nimi oli ja on edaspidi Seto Lan ning see on tuntust kogunud väga paljude harrastajate seas üle Eesti.

Kategooria: Aasta koostöö noorsootöös

Ka selles kategoorias otsustas Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamise komisjon anda välja kaks tiitlit:

Võru maakonna aasta tegu noorsootöös 2023 – RÕUGE NOORSOOTÖÖ KESKUSE JA RÕUGE NOORTEVOLIKOGU KORRALDATUD VÕRU MAAKONNA NOORTE SUVEPÄEVAD 2022

Võru maakonna noorte suvepäevad toimusid 4.-5. august 2022 Varstu Kultuurikeskuses. Kahe organisatsiooni liikmed moodustasid ühise meeskonna (noorsootöötajad ja noored) ning pla- neerisid ning valmistasid ette suvepäevad. Noored olid kaasatud igal sammul ning said erinevad ülesandeid alates esinejate ja töötubade juhendajate leidmisest kuni sponsorite otsimiseni. Rõuge Noorsootöö Keskuse ja Rõuge Noortevolikogu koostöös korraldatud Võru maakonna noorte suvepäevad 2022 olid korraldajate jaoks edukad. Viimase viie aasta jooksul on kahe organisatsiooni vahel olnud koostööd pigem vähe. Suvepäevade korraldamine 2022. aasta suvel andis koostööle uue hingamise ja suuna. Kahe organisatsiooni vaheline koostöö jätkub, hetkel on plaanis korraldada suvekohviku raames üheskoos noortele sündmus, mille sisu veel selgub. Võru maakonna ülesed suvepäevad toetavad erinevate piirkondade noorte lõimumist ja annavad võimaluse üheskoos aega veeta ja arendavaid tegevusi teha.

Võru maakonna aasta tegu noorsootöös 2023 – PARKSEPA KESKKOOLI NOORTE KORRALDATUD VÕRUMAA GÜMNASISTIDE KEVADBALL

Parksepa Keskkooli traditsiooniks on saanud balli korraldamine kõikidele Võrumaa abiturientidele iga kahe aasta tagant. Muinasjutuine kevadball toimus 24. märtsil 2023 Parksepa koolmajas. On suur rõõm tõdeda, et noored tahavad ja oskavad teha suuri tegusid. Parksepa Keskkooli noored ise korraldasid suursündmuse: algatasid idee, kirjutasid projekti, suhtlesid esinejate ja sponsoritega jne, kaasates ka erinevaid kooliväliseid organisatsioone.

sündmuse korraldamisel noorte mentor Emil Aništšenko HUUBist. Kevadball kujunes vägapopulaarseks ning tagasiside sündmusele on väga positiivne. Võrumaa gümnasistide kevadballi korraldusmeeskonda kuulusid: Marta Kaiv, Nele Jõgeva, Meribel Meitern, Lisette Heitur, David Aništšenko, Grete Liis Laats, Karolin Porman, Kevin Variksaar, Kärolain Kindsiveer, Liana Parmask, Mia Külaviir, Robert Runtal ja Susanna Mahnatšov.

Nominent:

Vastseliina Gümnaasiumi õpilasesinduse korraldatud Võrumaa 9.-12. klas- side talveball „Maagia tähtede all“ – 16. detsembril 2022 toimus Vastseliina Gümnaasiumis Võrumaa 9.-12. klasside talveball. Te- gemist oli esimese Vastseliina Gümnaasiumi õpilasesinduse korraldatud talveballiga, mille tee- maks oli „Maagia tähtede all”. Balli eesmärk oli avardada noorte silmaringi, saada üksteisega lähemalt tuttavaks, luua sõprussidemeid ning pidada maha üks vägev pidu. Tagasiside on olnud väga positiivne ja andnud jõudu ja motivatsiooni ka edaspidi selliste ürituste korraldamiseks.

Kategooria: Aasta noorteühendus 

Võru maakonna aasta noorteühendus 2023 – ANTSLA VALLA NOORTEVOLIKOGU

Antsla valla noortevolikogu praegu (2022/2023) tegutsev koosseis alustas tegevust 2022. aasta sügisel ja on 9 liikmeline. Noortevolikogu käib koos korra kuus ja noored osalevad Antsla Vallavolikogu erinevate komisjonide koosolekutel. Noored pole veel koos olnud ühte aastatki, aga on juba päris palju korda saatnud.

Antsla valla noortevolikogu korraldas 2022. aasta Antsla valla noorsootöövaldkonna tunnustusürituse. 2022. aasta oktoobris käis Antsla Valla Noortevolikogu rääkimas Võru valla noortele, kuidas noortevolikogu toimib ja julgustasid neid noorte osaluskogu asutama. Üks noortevolikogu ja üks vabatahtlik liige osalesid Vunki Mano loometalgutel, et kaas mõelda Antsla linnaruumi ja oma brändi välja töötamise teemal. Praegu osaleb üks noortevolikogu liige Antsla Vallavalitsuse poolt moodustatud töögrupis, et koostöös Eesti kunstiakadeemiaga ujuv saun Antslasse Nässjärvele rajada.

Noored võtavad osa ka Eesti Noorteühenduste Liidu poolt korraldatud koolitustest ja kohtumisest, sest peavad oluliseks enesearengut ja- täiendamist.

Käesoleval aastal panustab noortevolikogu Võru maakonna noorte suvepäevade korraldamisse ja spordi ning liikumise arendamisse võrkpalliplatsi rajamise ning liikumisväljakutse näol.

Viimased uudised