Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võru linnavolikogu kinnitas kolmapäeval, 22. jaanuaril revisjonikomisjoni aruande Võru Spordikeskus SA tegevuse kohta 2018. eelarveaastal. Selles oli välja toodud rida puudusi ja esitatud taotlus lisakontrolliks.

Aruandes on välja toodud järgmised asjad:

1. SA Võru Spordikeskus on kinnitanud hinnakirja, mille alusel toimub teenuste müük klientidele. Teenuste hinnakirjaga saab tutvuda SA Võru Spordikeskuse kodulehel. Antud hinnakirja kujunemise aluseks peaks olema omahinna arvutuskalkulatsioonid, mille kinnitab Spordikeskuse nõukogu. Hinnakirjas väljatoodud teenuste omahinna kalkulatsiooni polnud spordikeskusel ette näidata.

2. Tutvusime SA Võru Spordikeskuse raamatupidamise dokumentidega. Raamatupidamise korraldamiseks on sõlmitud 05.12.2016 leping firmaga Accounting24 OÜ. Teenust hakati osutama 01.01.2017. Arvete sisestamise ja kinnitamisega tegeleb spordikeskuse juhatuse liige. Tutvudes 2018. eelarveaasta arvetega puudusid arvete juures selgitused, mis otstarbeks on antud kulutused tehtud. Lähtuvalt sellest ei olnud võimalik kontrollida, mis otstarbeks kulutused tehti ja kuhu kasutati või kelle vastutavale hoiule vara anti. Toitlustuse arvete juures puudusid nimekirjad, menüüd ja selgitused ürituse läbiviimise kohta. Lähtuvalt sellest tekkis küsimus, kas oleks tarvis maksta erisoodustusmaksu või mitte. Koolituste ja lähetuste arvete juures puudusid antud koolitusest või lähetusest osavõtjate nimed ja eesmärk ning puudub lähetusregister või vastavad käskkirjad. Erinevate remonttööde läbiviimisel polnud kirjas, mis otstarbeks kulutused tehti. Näiteks oli tellitud ühe ukse paigaldus aga kuhu antud uks paigaldati, kontrollimise käigus ei selgunud. Samuti ei selgunud, kas ukse ostmine peaks raamatupidamises kajastuma väikevaras või põhivaras. Kontrollimisel selgus, et oli ostetud mitmesuguseid riideesemeid, kuid ei selgunud kellele need väljastati ja puudus tööriiete väljastamise ja kasutamise kord.

SA Võru Spordikeskusega on tegemist kohalikule omavalitsusele kuuluva sihtasutusega ja vastavalt sellele peavad raamatupidamise kuludokumendid olema põhjendatud.

Võru Spordikeskuse juhatuse liige oli Maidu Laht perioodil jaanuar 2012 kuni november 2018. Revisjonikomisjoni liikmed püüdsid leida kontakti Maidu Lahega ja küsida selgitusi 2018. aasta raamatupidamise kuludokumentide kohta, kuid tulutult.

Kokkuvõte

SA Võru Spordikeskus peab üle vaatama oma töökorralduse ja kehtestama puuduvad korrad ning alati lisama selgitused kuludokumentidele. Arvete kinnitamisringis võiks olla rohkem kui üks inimene. Vastavalt sellele ei teki probleeme puhkuse korral ning töövõimetuselehe või lähetuses viibimiste aegadel. Lisaks töötaja lahkudes töölt oskab küsimustele vastata teine kinnitusringis olev töötaja.

AS Võru Spordikeskus võiks hakata kasutama elektroonilist dokumendihalduspogrammi. Vastavalt sellele on lihtsam leida üles erinevaid dokumente.

Tulenevalt sellest, et kuludokumentidel puudusid selgitused, ei olnud võimalik veenduda eelarve korrektses täitmises.

Ettepanek

Revisjonikomisjon teeb ettepaneku läbi viia SA Võru Spordikeskuses täiendav revideerimine.

Kommentaarid

Viimased uudised