Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna tuli Võru linnavolikogu istungil 2018. aasta eelarve arutelul jutuks linnameedia, see on Võru Linna Lehe väljaandmine. Viimaste aastatega on linnaleht muutunud linnavalitsusele kiidulaulu laulvaks propagandakanaliks, mida antakse välja maksumaksja raha eest ja mille kulud aasta-aastalt kasvavad.

Üks kord kuus 16-leheküljelisena värvitrükis ja 6000-lises tiraažis Võru linnalehe väljaandmise otsesed ja kaudsed kulud on arvestuslikult üle 50 000 euro aastas.

Võru linnavolikogu IRLi fraktsioon tegi ettepaneku lehe väljaandmise kulusid vähendada ja suurendada selle asemel raske ja sügava puudega isiku hooldajatoetusi, mis on juba aastaid püsinud muutumatuna. Ettepanek oli tõsta raske puudega isiku hooldajatoetust 20 eurolt 40 eurole ja sügava puudega isiku hooldajatoetust 30 eurolt 50 eurole.

Võru linnavalitsus eesotsas linnapea Anti Allasega vastas selle peale, et hooldajatoetusi tõsta ning linnalehe väljaandmise kulusid vähendada kavas pole. Linnavalitsuse seisukoha järgi on Võru Linna Leht kujunenud Võru linna kodanikele olulise informatsiooni edastajaks, mis omab linnavalitsuse hinnangul olulist linna mainekujunduse rolli ning on kohaliku võimu läbipaistva teostamise seisukohast kaaluka tähendusega. Seetõttu ei toeta Võru linnavalitsus linnalehe väljaandmise vähendamist. Linnavalitsus on seisukohal, et lehe harvem väljaandmine tõstab lehe mahtu ja olulist kokkuhoidu ei anna, samas kaob info andmise operatiivsus.

Tänasel volikogu istungil kaitses linavalitsuse seisukohta abilinnapea Sixten Sild, selgitades miks ei saa tõsta hooldajatoetust.

Võru Linna Lehe peamine sisu on viimastel aastatel olnud linnavalitsuse liikmete ja tegevuse kohta kirjutatud reklaamartiklid. Võru Linna Leht on oma olemuselt reklaamleht, mida saadetakse maksumaksja raha eest kõikidesse Võru linna postkastidesse, mida on kokku 6000, isegi neisse, kuhu muidu masspostitusi ei tehta. Võru Linna Lehest sai enne valimisi linnavalitsuse liikmete valimispropaganda kanal, mis oli eriti efektiivne tänu sellele, et linnalehte pannakse ka neisse postkastidesse, kuhu muidu valimisreklaam ei jõua. Kogu selle tsirkuse maksab kinni Võru maksumaksja.

Võru pole ainus omavalitsus, kus kasutatakse maksumaksja raha eest linnameediat massiivselt enesereklaamiks – sedasama on juba aastaid tehtud Tallinna linnas. Seejuures on Tallinnas linnameedia aktiivsed kriitikud just sotsid, kes Võrus linnameediat täiel rinnal enda huvides ära kasutavad. Nüüd kaalutakse Riigikogus seadusemuudatust, millega tahetakse omavalitsustele propaganda tegemisel päitsed pähe panna. Kui muudatus läbi läheb, peavad omavalitsusjuhid tegema edaspidi valimiskampaaniat mitte rahva, vaid oma raha eest. Samuti tahetakse munitsipaalmeedias kehtestada tasakaalu nõue, kuna ainult endale linnameedias reklaami ja propaganda tegemine on rahva tagant varastamine.

Juuresoleval pildil on abilinnapea Sixten Sild volikogu istungil kommenteerimas teemat, miks ei saa Võru linnas vähendada linnalehe väljaandmist ja selle arvel tõsta hooldajatoetust.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised