Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võru linnakodanik on linnavalitsusega nii hädas, et oli sunnitud saatma kirja volikogu liikmetele. Kas sellest abi on, näitab aeg.

Kiri on järgmine:

Austatud Võru linnavolikogu liige, rahvaesindaja
Avaldaja: Ain Kukker, AS Kamel esindaja

Informeerin Teid Võru linnavalitsuse soovimatusest korraldada läbipaistvalt ja ausalt linnavalitsemist.

Kontrollisime ajakirjandusest saadud infot ja avastasime, et Võru LV on oma dokumendiregistrist [1] ära kustutanud (või teinud avalikkusele kättesaamatuks) meievahelise kirjavahetuse, mis veel suvel oli nähtav.

Kirjavahetuse kustutamise põhjuseks võib olla LV soovimatus oma tööd teha, sest avaldustes kajastatud probleemid on jätkuvalt lahendamata:

–          Võru LV teerulliralli (ebamõistlikult pika aja jooksul teostatud tänavate remonttööd, millega tehti takistusi Mäe tn 11 ettevõtjate tegevusele) käigus kahjustatud Mäe 11 müür on jätkuvalt parandamata,

–          Mäe 13 varikatuse lammutamisel sissesõidule turritama jäänud armatuurvardad on ikka linnakodanikele ja nende varale ohuks,

–          Mäe 13 munitsipaalmaa asfalteerimise käigus hävitatud Mäe 11 ja Vabaduse 4 piiripunktide taastamise küsimuse lahendamiseks pole meiega püütudki ühendust võtta ja piiripunkte taastada;

–          Mäe 11 haljastuse hävitamise ja tekitatud moraalse kahju hüvitised on tasumata,

–          Võru LV ebaseaduslik ettekirjutis LV alltöövõtjate poolt korraldatud songermaa koristamiseks on tühistamata.

Leiame, et Võru linnavalitsus on süstemaatiliselt jätnud täitmata Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) §2 ettenähtud kohustust „korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest…”, samuti on rikutud KOKS §3 tulenevat kohustust tegevuse avalikkuse kohta.

Palun kutsuge Võru linnapea volikogu koosolekule eelnimetatud küsimustes aru andma ja palun meid teavitada saadud vastustest

Lugupidamisega

Ain Kukker

Lisan dokumendiregistrist kustututatud kirjade mittetäieliku loetelu.

17.12.2021 21-2195-VLV/1   Avaldus varikatuse taastamise kohta

20.12.2021  LV vastus:   Fw: Avaldus varikatuse taastamise kohta

04.02.2022 22-0290-VLV/1  Mäe tänava koristamine, lume lükkamine erakinnistule

04.02.2022 21-2195-VLV/6   varisemisohtlik — Fw: Avaldus varikatuse taastamise kohta

07.02.2022  LV vastus:  Re: Mäe tänava koristamine, lume lükkamine erakinnistule

28.02.2022  ehituspraht Võru kesklinnas — Fw: Mäe tänava koristamine, lume lükkamine erakinnistule

19.05.2022  22-0865-VLV/1   Fw: Teade veetrasside tõenäolisest kahjustamisest

10.06.2022  22-0994-VLV/1   Teabenõue  (Danpower)

17.06.2002   Re: Teabenõue (LV vastus Danpoweri  kohta)

19.07.2022  22-1102-VLV  Võru, Vabaduse 4 puhastusala

20.07.2022  22-1102-VLV/23   Vastuseks LV-le: Fw: Fwd: Võru, Vabaduse 4 puhastusala

25.07.2022  22-1102-VLV/30   Avaldus heakorra taastamiseks

25.07.2022  22-1102-VLV   Re: Avaldus heakorra taastamiseks

08.08.2022  22-0994-VLV/3   heakord taastada

24.08.2022  22-1339-VLV/1   Vee juhtimisest naaberkinnistule

05.09.2022   22-1102-VLV/48, 22-1399-VLV/1   Kohustus — Fw: Avaldus heakorra taastamiseks

07.09.2022  22-1399-VLV   LV vastus:  Vastuskiri: Avaldus heakorra taastamiseks

08.09.2022  22-1399-VLV/3  Kutse kohtvaatlusele Mäe 13 — Fw:

09.09.2022  22-1449-VLV/1  Arve kahjuhüvitis

19.09.2022  22-1509-VLV/1  Piirimärkide “kontrolli” kavatsusest, Mäe 11

05.10.2022   Tasumata arve meeldetuletus – Fw: Arve kahjuhüvitis

06.10.2022  22-1399-VLV/4  Võru inimeste ootustele vastava heakorra taastamine – Fw: Kutse kohtvaatlusele Mäe 13 — Fw:

10.11.2022   LV vastus: Re: Arve kahjuhüvitis

15.11.2022   Fw: Fw: Tasumata arve meeldetuletus – Fw: Arve kahjuhüvitis

18.11.2022  22-1449-VLV/8  Kohustus suurema hävinguohu kõrvaldamiseks — Fw: varisemisohtlik — Fw: Avaldus varikatuse taastamise kohta

12.12.2022  22-2105-VLV/1  Mäe 11 hoonesse sissepääsu blokeerimine

[1] https://www.voru.ee/et/dokumendiregister?inheritRedirect=true

Viimased uudised