Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Reet Kangro. Pilt: Võru LV

Täna toimunud linnavolikogu istungil otsustati tänavune teenetemärk omistada Võru Järve Kooli direktorile Reet Kangrole.

Reet Kangro on panustanud üle 25 aasta intellektipuudega laste ja noorte heaolusse ning nende perede elukvaliteedi edendamisse. Tema eesvedamisel alustas Võru linnas 1996. aastal õppetööd Võru Järve Kool. Samuti on tema teeneks sellele järgnenud kümnendil loodud MTÜ Toetuskeskus Meiela organisatsiooni asutamine ja ülesehitamine.

„Võib julgelt väita, et just Reet Kangro nimega saab seostada toimetulekuõppe järjepidevat arengut ja erivajadustega õpilastele pakutavate tervikteenuste kvaliteeditõusu Võru linnas ja piirkonnas. See on olnud tema elutöö, millest omakorda on saanud innustust ja tuge väga paljud lapsevanemad,  aga ka kohalik kogukond ja omavalitsused hariduskorraldajatena,“ seisab esitatud iseloomustuses.

Reet on paistnud silma oma järjepideva, põhjaliku ja pühendunud töö ning eesmärgipärase tegutsemisega – ikka selleks, et vaimupuudega laste ja noorte ning nende pereliikmete elu oleks täisväärtuslik. Et nad tunneksid end ühiskonnas kaasatuna ja hoituna.

Viimastel aastatel on Reet olnud südikalt toimetamas Võru Järve Koolile uue õppehoone ehitusprojekti ettevalmistustega, olles Võru Linnavalitsusele selles protsessis hindamatu koostööpartner oma teadmiste ja kogemustega.

Hindamatult suur on olnud Reet Kangro panus nii Võru linna kui ka piirkondliku haridusmaastiku uuendajana intellektipuudega lastele ja noortele elamisväärsete kaasaegsete võimaluste loomisel. Tema missiooniks on olnud nende huvide eest seismine, toetamine ja meie keskel (tähelepanus) hoidmine.

Võru linna teenetemärki antakse välja alates 1994. aastast. Teenetemärk antakse üle Võru linna sünnipäevale pühendatud pidustustel. Teenetemärgiga kaasneb aumärk ja preemia 2000 eurot.

Viimased uudised