Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis linnavalitsusele otsuse, mille kohaselt saab Võru linn Räpina maantee rekonstrueerimiseks toetust 690 630 eurot.

Linnavalitsus esitas 2017. aasta lõpus taotluse transiitteede programmile Räpina mnt rekonstrueerimiseks kogumahus 852 630 eurot, millest omaosalus on 162 000 eurot. Taotlus rahuldati täies mahus.

Võru linnapea Anti Allase sõnul on tegemist äärmiselt olulise toetusega, mis aitab vähendada keskuslinnade alarahastamist. „Ilma riigi toetuseta transiitkoormusega teid linn üksinda korrastada ei suuda,“ kommenteeris Allas.

Allas lisas, et kuna Räpina maantee äärde on järjest enam koondunud ettevõtluselu ning kogu piirkond areneb aktiivselt, läheb investeering väga õigesse kohta.

Tööd on planeeritud kahele aastale. Esimene lõik, mis korda tehakse on linna piirist kuni Vilja-Räpina-Pikk tn ringristmikuni. Töödega jätkatakse 2019. aastal, kui tehakse korda tänavalõik ringristmikust kuni Räpina mnt-Jüri-Paju tn ringristmikuni. Siis liitub töödega ka AS Võru Vesi, kes vahetab nimetatud lõigus välja vee- ja kanalisatsioonitrassid. Tööde käigus renoveeritakse kogu ulatuses sõidutee ja rajatakse vajalikud parkimiskohad ning jalg- ja rattateed.

Projekteerimise hanke edukaks pakkujaks tunnistati Palmpro OÜ ja Tiit Korn Teeprojektid FIE ühispakkumus. Projekteerimistöödega loodetakse valmis saada hiljemalt juuli lõpuks ja hiljemalt septembris alustatakse ehitustöödega. Projekteerimise käigus kaasatakse teega külgnevate kinnistute omanikke ja tehakse avalikke koosolekuid.

Viimased uudised