Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kujutis: facebook

Võru linnavolikogus järgmisel nädalal arutusele tuleva eelnõu kohaselt lõpetab Täiskasvanute Gümnaasium Võrus tegevuse 21. augustil 2020.

See tähendab, et kooli jaoks on käesolev õppeaasta viimane. Olemasolevatele õppuritele tagatakse mittestatsionaarses õppevormis õppimise jätkamine põhikooli- ja gümnaasiumitasemel Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Otsuse seletuskirjas on märgitud, et Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis õpib 10. detsembri 2019 seisuga 129 õppurit, neist 40 protsenti on Võru linna sissekirjutusega ja 60 protsenti on teistest omavalitsustest.

Hoone, kus õppurid õpivad on amortiseerunud ning vajab olulisi investeeringuid. Vajalik on täiskasvanute gümnaasiumi õppurite õpikeskkonda kaasajastada. Võru linn sai põhikoolide korrastamise meetmest toetust Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimiseks, millega kaasneb kohustus optimeerida pinnakasutust Võru linna koolides. Projekti tulemusena peab korrastuma Võru linna koolivõrk tervikuna. Täiendavad investeeringud veel ühte haridustaristusse ei ole mõistlikud, seetõttu on fookuses Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi ümberkorraldamine.

Haridus- ja teadusministeerium on teinud Võru linnavalitsusele ettepaneku alustada läbirääkimisi täiskasvanute üldharidusõppe ümberkorraldamiseks koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega. Võrumaa Kutsehariduskeskus tegi 15.08.2019 ettepaneku Võru linnavalitsusele kavandada Võru linna arengukavas koolivõrgu ümberkujundamine selliselt, et alates 01.09.2020 toimub Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste õpe Võrumaa Kutsehariduskeskuses.

26.09.2019 toimus Võru linna, Haridus- ja teadusministeeriumi, Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi, Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja Võru Gümnaasiumi esindajate kohtumine Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi ümberkorraldamise teemal. Võru linnavalitsus on saatnud Haridus-ja teadusministeeriumile ettepaneku, et alates 2020 sügisest korraldaks täiskasvanute mittestatsionaarset õpet Võrumaa Kutsehariduskeskus.

Haridus- ja teadusministeerium on kinnitanud, et ministeerium on valmis alustama läbirääkimisi täiskasvanute üldharidusõppe ümberkorraldamiseks. Võrumaa Kutsehariduskeskusel on võimekus ja valmisolek avada mittestatsionaarne üldharidusõpe alates 1. septembrist 2020, sh tagada põhi- ja üldkeskhariduse omandamise võimalused kõikidele praegustele Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilastele ning avada ka vastuvõtt uutele õppijatele. Mittestatsionaarse üldharidusõppe üleminekul kutsehariduskeskusesse hoitakse ja arendatakse seniseid täiskasvanute õppe tugevusi, sh säilib paindlik õpiaeg (õhtuõpe, nädalavahetustel õpe, e-õpe) ja tugiteenuste kättesaadavus (õpi- ja karjäärinõustamine,sotsiaalpedagoogilised teenused, lastehoid).

31.10.2019 toimus Võrumaa Kutshariduskeskuses kohtumine, kus arutati mittestatsionaarse täiskasvanuhariduse ümberkorraldamist kutsehariduskeskusesse. Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor Tanel Linnus näitas ruume, kuhu on planeeritud paigutada täiskasvanute gümnaasium. Arutati õppetöö korralduse, transpordi, personali, projekti „Teisel ringil targaks Võrumaal“ ja varadega seonduvaid küsimusi.

07.11.2019 toimus Võrumaa Kutsehariduskeskuses kohtumine Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajatega. Kavandatavat muutust selgitasid linnapea Anti Allas ja Võrumaa Kutshariduskeskuse direktor Tanel Linnus. 11.11.2019 volikogu hariduskomisjoni koosolekul andis abilinnapea Sixten Sild ülevaate täiskasvanute gümnaasiumi tegevuse lõpetamise teemal.

13.11.2019 toimus Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis kohtumine kooli õpilastega. Täiskasvanute üldkeskhariduse ümberkorraldamist selgitasid ja õpilastele küsimustele vastasid linnapea Anti Allas ja abilinnapea Sixten Sild.

10.12.2019 toimus koosolek Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu ja õpilasesindusega. Abilinnapea Sixten Sild selgitas Võru linna täiskasvanuhariduse ümberkorraldamise vajadust ja mõistlikkust ning vastas osalejate küsimustele.

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilasesindus andis 7. jaanuaril 2020 arvamuse kooli tegevuse lõpetamise kohta. Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu arutas kooli tegevuse lõpetamist ja avaldas oma arvamust 8. jaanuaril 2020.

Kõik senised Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilased saavad alates 1. septembrist 2020 jätkata oma õpinguid Võrumaa Kutsehariduskeskuse koosseisus ning avatakse vastuvõtt uutele õpilastele. Võrumaa Kutsehariduskeskuses jätkub täiskasvanute üldharidusõpe ning õpilastele tagatakse kvaliteetne haridus, mis võimaldab neil soovi korral jätkata õpinguid teistes haridusastmetes. Võrumaa Kutsehariduskeskuses on õpilastel suuremad valikuvõimalused – gümnaasiumi õppekavale lisaks on võimalik soovi korral omandada kutseõppe aineid või kutse.

Mittestatsionaarse õppe üleminekul Võrumaa Kutsehariduskeskusesse hoitakse ja arendatakse seniseid täiskasvanute mittestatsionaarse õppe tugevusi, sh säilib paindlik õpiaeg ning tugiteenuste kättesaadavus. Võrumaa Kutsehariduskeskuses on kaasaegne õpikeskkond, õpilastel on õpilaskodu kasutamise ja toitlustuse võimalus ning olemas on lastehoiu ruum.

Tagamaks õppetöö sujuv jätkamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses, moodustatakse töörühm, kuhu kuuluvad Haridus- ja teadusministeeriumi ja Võru linnavalitsuse esindajad ning Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse juhid ja Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste ja hoolekogu esindaja.

Töörühma ülesandeks on läbi arutada ja kokku leppida õpilaste õpingute jätkamisega seotud vajalikud toimingud, ajakava ja kommunikatsioon ning muud olulised asjaolud. Koostöös Kagu Ühistranspordikeskusega vaadatakse üle bussigraafikud, et tagada õppurite saamine Võrust Väimelasse ja tagasi.

Kommentaarid

Viimased uudised