Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võru linnavalitsus otsustas korraldada konkursi „Huvihariduse innovaatilise meetodi leidmine” ning kinnitas konkursi korra.

Konkursi eesmärk on linnavalitsuse teatel suurendada uuenduslike meetodite kasutamise hulka huvihariduses. Konkurss on mõeldud Võru linnas huviharidust pakkuvatele erahuvikoolidele, kelle tegevus on suunatud 7-19-aastastele noortele. Toetuse kogumaht on 10 000 eurot ning see antakse innovaatiliste meetodite rakendamiseks vajaliku õppevara soetamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. november 2017.

Konkursile laekunud taotluste hindamiseks moodustati ajutine hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad haridusvaldkonna abilinnapea, haridusspetsialist Anita Kikas, kultuurispetsialist Inge Tolga, MTÜ Võluvõru juhatuse liige Helle Kivi ja MTÜ Võru Noortekeskus juhataja Maivi Liiskmann.

Lisaks algatas Võru linnavalitsus 18. oktoobril toimunud istungil Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärgiga kaaluda võimalusi ehitusõiguste määramiseks. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,6 ha. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse määrata Männiku tn 39 kinnistule maakasutuse sihtotstarve 60% ärimaa, 40% elamumaa, määrata ehitusõigus üksikelamu ehitamiseks ning planeerida maa-ala lõkkeaseme, telkimisala ja autokämpingute puhkeala rajamiseks.

Linnavalitsus nõustus Liitva tn 1, 3, 5, 15, 17, 29, 31 ja 33 katastriüksuste jagamisega. Moodustuvad kaheksa elamumaa ja kümme transpordimaa sihtotstarbega katastriüksust.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa üksikelamu laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Liitva tn 41.

Viimased uudised