Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võrumaale keskendunud kohanimepäeval tõdeti, et paikade nimede väärtustamine ja nende korrektsus on tähtis nii kohaliku identiteedi ja ajaloopärandi säilimiseks kui ka igapäevaelu sujuvaks korraldamiseks.

„Tänasel kohanimepäeval jäi esinejate sõnavõttudest selgesti kõlama, et eestlaste jaoks on nimed ning nende ajalugu väga tähtsad,“ ütles rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv. „Seda eriti piirkonnas, kus lisaks tavapärase eesti keele kõrval on igapäevakõnes kasutusel teisedki keeled – seto ja võro keeled. Mõlema keele mõjutustega nimede väärtustamine on oluline nii piirkondliku ühtekuuluvustunde kui ka kultuurilise mitmekesisuse vaatest.“

Seetõttu suhtutakse nimeküsimustesse väga tõsiselt, nii riigi kui ka kohalike omavalitsuse vaatest. Lisaks identiteedile ja keele säilivuse aspektile mõjutavad kohanimed otseselt ka meie igapäevaelu. Olgu siis asukohtade identifitseerimisel abi saamiseks või külaliste kutsumisel. „Kui vajame kiiresti näiteks kiirabi või tuletõrjet, siis on väga oluline, et aadressiandmed oleksid korras ning et abistajad teaksid tulla kiiresti õigesse kohta ega viibiks abistamisega valesse kohta eksimise tõttu,“ selgitas Uusjärv.

Kohanimedel on valdavalt ka põnev ajalooline taust. Nii tutvustatigi Võru kultuurimajas Kannel toimuval konverentsil põhjalikumalt Võrumaa nimede päritolu ja eellugusid. „Paljudel kohanimedel on väga selged tähendused, mida inimesed tihtipeale ei tea. Kohanimede vääriliseks esile toomiseks olemegi korra aastas tutvustanud maakonna kaupa piirkondadele omaseid paikade nimetusi,“ selgitas rahandusministeeriumist Mart Uusjärv.

Võrumaa kohanimedest rääkisid Võru instituudi onomastika ehk nimede teaduse teadurid Evar Saar ja Mariko Faster, keskendudes Karula rahvuspargile ja Saru külale. Võrumaal asuva Meremäe valla külade nimede taastamisest ning setokeelsete külanimede ajalugu selgitas aastate 2007-2008 ja 2018-2019 Seto Kuningriigi ülemsootska Aare Hõrn. Kohanimedest ja nende korraldusest laiemalt kõnelesid võro luuletaja ja kultuuritegelane Kauksi Ülle. Kohalikke kohanimesid ja -pärimusi tutvustas muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade nõunik Pikne Kama.

Lisaks ajaloolistele nimedele pöörati konverentsil tähelepanu ka tänapäevastele nimedele ning nende määramise kommetele ja nõuetele. Rahandusministeeriumi kohanimeekspert Timo Torm selgitas kohanimenõukogu, kohalike omavalitsuse ja riigihaldusministri ning keskkonnaministri rolle nimede määramisel ning põhimõtteid, kuidas uusi nimesid saab paikadele omistada. Maa-ameti aadressiandmete osakonna juhataja ja kohanimenõukogu liige Mall Kivisalu tutvustas kõige värskemaid, 2019. aasta kohanimesid ning kohanimeregistrit. Eesti keele instituudi peakeelekorraldaja Peeter Päll tutvustas välisnimede töörühma tegevust.

Kohanimepäeva peeti tänavu 17. korda. Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna eksperdid korraldavad koostöös kohanimenõukoguga kohanimepäeva iga aasta erinevas maakonnas. Võru oli seekord juba teistkordne võõrustaja, eelmisel korral peeti Võrus kohanimepäeva 2008. aastal.

Kommentaarid

Viimased uudised