Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võru- ja Põlvamaa omavalitsusjuhid kirjutasid täna alla ühise transpordiorganisatsiooni – MTÜ Kagu Ühistranspordikeskuse asutamislepingule.

Kagu Ühistranspordikeskus asendab tulevikus maavalitsuste juures tegutsenud ühistranspordi korraldajaid.

Tegemist oli täna ajaloolise sündmusega, kuna 20 Võru- kui Põlvamaa omavalitsusjuhti olid koos veel enne haldusreformi, mis kärbib omavalitsuste arvu kolm korda.

Asutamiskoosolek toimus Võru vallas Väimelas asuvas Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses Tsenter. „Enne igasugust lõppu on see üks hea algus,” ütles keskuse loomise puhul asutamiskoosolekut juhatanud Võru maavanem Andres Kõiv. Koosolekul osalenud Põlva maavanem Igor Taro tänas omavalitsusjuhte usalduse eest ja ütles, et tänu loodavale keskusele võidavad nii Võru- kui Põlvamaa elanikud ligi 50 000 euro eest teenuseid aastas.

Praegu pole veel sajaprotsendiliselt teada, kas maakonnaliinidel kaob järgmise aasta 1. juulist sõidutasu, aga loodav keskus seisab hea ka selle eest, et see nii oleks ja vabariigi valitsuse vastav ettepanek jõustuks.

Maakondlike ühistranspordikeskuste loomine on seotud ühistranspordiseaduses tehtud muudatustega, mille kohaselt antakse maakonnaliinide korraldamise ülesanne maavalitsustelt halduslepingu alusel hiljemalt 1. jaanuariks 2018. aastal üle maavalitsuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste poolt asutatud piirkondlikele ühistranspordikeskustele.

Eelnõu kohaselt asutavad maavalitsused ja omavalitsusüksused enne nimetatud kuupäeva piirkondlikud ühistranspordikeskused või astuvad mõne olemasoleva ühistranspordikeskuse liikmeks, et volitada keskustele halduslepinguga täitmiseks maakonnaliinide korraldamine ja muud ühistranspordi korraldamisel pädeva asutuse ülesanded, et tagada maavalitsuste likvideerimisel maakonnaliinide korraldamiseks sujuv üleminek.

Kagu ühistranspordikeskuse igapäevaseks tööks hakkab peamiselt olema:

  • liiniveo korraldamine Võru- ja Põlvamaa sõitjateveol;
  • liiniveo korraldamine maakondi ühendaval kaugliiniveol, mida toetatakse riigi- või omavalitsusüksuste eelarvetest;
  • ühistranspordi arengu suunamine ja koordineerimine ning asjaomaste arengukavade väljatöötamine ja elluviimine;
  • elanike liikumisvajaduse uuringute korraldamine;
  • ühistranspordi arendusprojektide elluviimine jne.

Keskus hakkab tegutsema Põlvas ja selles hakkab tööle 4 inimest (3 töökohta): logistik-juhataja, logistik ning kaks 0,5 kohaga järelevalvespetsialisti. Ühistranspordikeskuse asutamise protsessis on algusest peale lähtutud põhimõttest, et keskus käivitatakse maakondades juba olemasoleva kompetentsiga ehk siis Kagu Ühistranspordikeskuses jätkavad mõlemad Võru ja Põlva maavalitsuses töötanud transpordikorraldajad (logistikud) ning kaks Põlva maavalitsuses töötanud järelevalvespetsialisti.

Keskusel on täna vaid indikatiivne eelarve. Täpne eelarve selgub siis, kui see on räägitud läbi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskuse üldkoosolekuga. Keskuse halduskulud on indikatiivse eelarve kohaselt ligi 90 000 eurot, millest pisut enam kui 2/3 moodustavad personalikulud. Keskuse halduskuludele lisanduvad kulud liinivõrgule, mis moodustab ligi 3,6 miljonit eurot.

Omavalitsuse liikmemaks aastas on 200 eurot. Kui omavalitsus tellib Kagu Ühistranspordikeskuselt näiteks õpilasliinide korraldamise või muud teenust, siis selle eest tuleb omavalitsusel eraldi sihtotstarbeliselt tasuda. Riik on valmis panustama keskuse halduseks kuni 2,3 senti liinikilomeetri kohta, mis maksimaalse toetuse puhul oleks 91 968 eurot. Kulud puhtalt bussiliinidele on kokku ligi 3,6 miljonit eurot, millest piletulu katab ligi veerandi. Ülejäänu on riigi ning kohalike omavalitsuste toetus.

Keskuse asutajad on 20 Võru- ja Põlvamaa kohalikku omavalitsust ning riik, kelle volitatud esindaja on Võru maavalitsus. Asutajad on kõik Võrumaa omavalitsused (Võru linn ning Võru, Antsla, Urvaste, Mõniste, Varstu, Rõuge, Haanja, Lasva, Meremäe, Misso, Vastseliina ja Sõmerpalu vallad) ning Põlvamaalt Kanepi, Laheda, Orava, Põlva, Räpina, Veriora ja Värska vallad.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised