Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eile, 5. novembril sai avalöögi rahvusvaheline projekt „BestNest“. Projekti eesmärk on suurendada Pihkva ja Võru linnade konkurentsivõimet ning loomeettevõtjate ja käsitöömeistrite ettevõtlusalaste kogemuste ja teadmiste kasvu. Avakohtumine korraldati partnerite osalusel praegusele ajale kohaselt veebi kaudu.

Projekt aitab kaasa kohalikul ja piirkondlikul eripäral põhineva tootearenduse ja mikroettevõtluse arendamisele, et loomevaldkondades peituv potentsiaal oleks kohaliku ettevõtlusega rohkem seotud ning koos sellega suureneksid ka võimalused siinse kultuuripärandi oskuslikumaks rakendamiseks. Projektist kasusaajad on eeskätt noored alustavad või tegutsevad ettevõtjad, kes oma äri ja loometegevuse arendamisel vajavad lisatuge. Projekti raames rekonstrueeritakse Võru Kesklinna Kooli kõrval asuv endine töökoda loomekoja hooneks, mis pakub noorele ettevõtjale vajalikku töökeskkonda ja tugiteenuseid. Tegevusplaanis on kavandatud ka sihtrühma koolitused ja õppekäigud nii Eestis kui ka Pihkva linnas.

Võru linn osaleb projektis juhtpartnerina. Projekti põhipartnerid on Pihkva Äriinkubaator ja Pihkva Ülikool, kaasatud partnerite seas on SA Võrumaa Arenduskeskus, Võru Instituut, Võru Gümnaasium.

Projekti kogumaksumus on 522 500 eurot, millest programmi kaasfinantseering on 470 250 eurot. Võru linna tegevustele on eraldatud kokku 275 082 eurot (sh linna omaosalus 27 5082 eurot) ja projekti kestvuseks on kavandatud 27 kuud.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaal-majanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Projekti kaasrahastab Eesti -Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020. Programmi veebileht www.estoniarussia.eu

Projekti algus oli 21. augustil, mil Võru linn ja Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi korraldusasutus allkirjastasid koostööprojekti „Increasing entrepreneurial culture and competitiveness among artisans and craftsmen in Võru and Pskov“ toetuslepingu. Eesti keelde tõlgituna võiks projekti pealkiri olla: „Kohaliku ettevõtluskultuuri edendamine ja loomemajandusettevõtjate konkurentsivõime tõstmine Võru ja Pihkva linnas“.

Kommentaarid

Viimased uudised