Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna, 23. mail saab Pihkvas avalöögi rahvusvaheline projekt „BioAware“, mille eesmärk on luua bioloogiliselt mitmekesine ja keskkonda hoidev linnaruum.

Projekti üldiseks eesmärgiks on luua piiriäärsetesse piirkonnakeskustesse atraktiivne bioloogiliselt mitmekesine ja keskkonda hoidev linnaruum ning suurendada inimeste teadlikkust keskkonnakaitse ja energiasäästliku käitumise vajalikkusest.

Kokku osaleb projektis 4 partnerit (Võru Linnavalitsus, Võru Gümnaasium, Pihkva Administratsioon, Pihkva Ökoloogia ja Bioloogia Keskus) ning 6 kaasatud partnerit (Võru Kreutzwaldi Kool, Võru Kesklinna Kool, Võru Järve Kool, Keskkonnaamet, Pihkva Humanitaar Lütseum ja Erivajaduste keskus nr 1).

Projekti raames toimuvad keskkonnateemalised üritused nii Võru kui Pihkva linnas. Nii Võru linnas Koreli oja kaldaalale kui ka Pihkva linnas Mirošhka jõe kaldaalale rajatakse mitmekülgne õuesõppe ja rekreatsiooniala. Lisaks viivad noored läbi keskkonnateemalisi uurimustöid ja kunstiprojekte, parimaid neist esitletakse projekti lõpuüritusel ehk noorte teaduskonverentsil, mis toimub 2022. aastal. Võru linnas on juba esimesed üritused toimunud. Võru rattapäeval said pered linnaorienteerumise raames mõelda ja vastata keskkonnateemalistele küsimustele ning Võru Gümnaasiumi noor on teinud fotosid Koreli kalda-alast, millest valmib fotonäitus „Koreli kaks külge”.

Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020. Programmi veebileht www.estoniarussia.eu

Projekti juhtpartner on Võru linnavalitsus. Projekti ametlik algus oli 18. aprillil, mil Võru linnapea Anti Allas ja Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi korraldusasutuse juht Ege Ello allkirjastasid rahvusvahelise keskkonnateemalise projekti „Improving biodiversity and increasing awareness of environmental protection in regional centres in Estonian-Russian border area“ (lühend BioAware) sihtfinantseerimislepingu. Eesti keelde tõlgituna tähendab projekti pealkiri: bioloogilise mitmekesisuse parandamine ja teadlikkuse suurendamine keskkonnakaitse vajalikkusest Eesti-Vene piiriäärsetel aladel.

Viimased uudised