Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei koos partneritega justiitsministeeriumist, majandusministeeriumist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja Leedu võrdõigusvoliniku kantseleist kulutab 24 kuu jooksul 689 571 eurot, et uurida tehisaru mõju võrdõiguslikkusele.

„Projekti Equitech (Improving response to risks of discrimination, bias and intolerance in automated decision-making systems to promote equality) eesmärk  on hinnata kuivõrd on Eestis ja Leedus automaatsete otsustussüsteemide loomisel arvestatud vajadusega tagada nende süsteemide poolt langetatud otsustes sooline võrdõiguslikkus, haavatavate gruppide võrdne kohtlemine  ja  põhiõiguste kaitse ning vältida tehisarule tuginevate riigiteenuste loomisel diskrimineerimist,” teatas võrdõigusvoliniku kantselei.

Viimased uudised