Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) laekus tähtajaks kuus taotlust vooluveekogude tervendamise projektide rahastamiseks. Kokku küsitakse toetust 2 052 484 eurot ning projektide kogumaksumus on 2 491 158 eurot.

Taotlusvoorust toetatakse kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel, mis on nimetatud keskkonnaministri määruses „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu.“

Kaks taotlust esitati Valga maakonnast ja need on seotud Väikese Emajõega. Põlva maakonna kaks taotlust on tööde teostamiseks Ahja jõel. Üks taotlus on Lääne-Virumaalt ning puudutab Loobu jõge ning teine samast maakonnast on Kunda jõega seotud projekt.

Taotlusvooru eelarve on 1,2 miljonit eurot. KIK hindab taotluste vastavust ja teeb otsused juulikuuks.

Taotleda said kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Samuti riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslik juriidilised isikud. Lisaks Ühtekuuluvusfondi toetustele sai projektile omafinantseeringut taotleda KIKi keskkonnaprogrammist.

Tegemist on struktuuritoetuste perioodi 2014–2020 meetmega „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilimine ning taastamine” mida rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Seitsmeteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud enam kui 20 tuhandet keskkonnaprojekti.

Viimased uudised