Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

kagu ühistranspordikeskus

Räpina vallavolikogu tegi kolmapäeval põhimõttelise otsuse liituda Võru ja Põlva maakonna ühise Kagu ühistranspordikeskuse (ÜTK) asutajate ringiga, kuhu on oodata ka teisi kohalikke omavalitsusi mõlemast maakonnast.

„Mina pooldan Kagu ühistranspordikeskuse suunas liikumist,” kinnitas Räpina vallavanem Kaido Palu Lõunaeestlasele.

Kuigi riik näeks Lõuna-Eestis pigem ühe ÜTK loomist, kuhu lisaks Kagu maakondadele kuuluksid ka Tartu- ja Jõgevamaa, ollakse Räpinas seisukohal, et sellisel juhul nihkuks otsustamine neist liiga kaugele.

Teisalt maakondlik, üksnes Põlvamaa liinivõrku hõlmav ÜTK võib Palu hinnangul jääda liiga väikeseks ning osutuda ebaotstarbekaks. „Ta võib minna liiga kulukaks,” lausus ta.

Haldusreform mõjutab valikuid

Põlvamaa idapoolset osa tõukab Võrumaaga tihedama koostöö poole haldusreformi oodatav tulemus, kus Orava vald on ühinemas Vastseliinaga ning Setomaa vald liidetamas Võru maakonnaga.

„Kui nüüd meie jääme ainult kõrvaltvaatajaks ja ei lähe kaasa rääkima, siis me võime jääda kaotajaks pooleks,” lausus Palu. „Mõistlik on olla kohe ka Võru lepingutega kursis.”

Räpina valla liitumisel Kagu ÜTK-ga ühinevad sellega ühtlasi ka praegune Veriora ja Meeksi vald, kellega Räpinal on ühinemisleping. See tähendab, et Räpinal tuleb Kagu ÜTK-s seista ka nende inimeste huvide eest.

„Meeksi huvi on pigem saada Räpina poole korralikult liikuma,” rääkis Palu. Praegu Tartu maakonda kuuluv Meeksi vald ühineb uuest aastast küll Põlvamaaga, kuid jääb esialgu kaetuks Tartu liinivõrgulepinguga.

Räpinaga (taas)ühineva Veriora valla bussiliiklus on Palu sõnul aga ajapikku orienteeritud endiselt kihelkonnakeskuselt Räpinalt viimastel aastakümnetel Põlva suunale. Kuna aga peagi kuulub Veriora Räpina valda, tuleb uuel vallal tagada ka inimeste parem pääs vallakeskusse.

Võru- ja Põlvamaal ühised mured

Võru- ja Põlvamaa ühisosa loodavas ÜTK-s on Palu hinnangul paremate ühenduste loomine mõlema maakonna tõmbekeskuseks oleva Tartuga.

Kui maakonnakeskused on Tartuga ühendatud kommertsliinidega, siis kohaliku ühistranspordi korraldamise väljakutse on see, kuidas tagada vallaelanikele parem juurdepääs Võrust ja Põlvast Tartusse väljuvatele bussidele.

Vallad kaaluvad valikuid

Põlva ja Võru maavalitsuse eestvedamisel alanud Kagu ÜTK asutajate ringiga on lisaks Räpinale lisandumas veel Põlvamaa omavalitsusi. Teisipäeval tegi vastava otsuse Kanepi vallavolikogu.

„Kuna me oleme aastasadu kaldu Võru poole ja rahvas käib tihedalt Võrus, oleme Kagu ühistranspordikeskuse loomise poolt,” kinnitas Kanepi vallavolikogu esimees Arno Kakk Lõunaeestlasele.

Tema sõnul oli volikogul algselt plaan kiita heaks Põlvamaa ÜTK loomine, kuid et eelmisel nädalal sai teatavaks Kagu ÜTK asutamise plaan, otsustati volikogu istungil käigu pealt ümber.

Põlva maavanem Igor Taro andmeil on esialgset toetust Kagu ÜTK-le avaldanud ka Orava, Värska, Veriora ja Laheda vald.

„Usun, et see ring võib lähipäevil pigem laieneda,” ennustas Taro Lõunaeestlasele. „Kui mõni volikogu ei jõua mais seisukohta võtta, siis saavad nad juunikuus juba asutamisdokumentidega tutvudes liituda. Maavalitsuse huvi on igal juhul kaasata asutamisprotsessi kõik, kes vähegi nii olulise teema vastu huvi tunnevad.”

Vaata videolugu Räpinast.

ARVED BREIDAKS

SAMAL TEEMAL:

Võru- ja Põlvamaa asutavad Kagu ühistranspordikeskuse

Põlvamaal on loomisel korraga kaks ühistranspordikeskust

Viimased uudised