Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: ltn Liis Vaksmann

Pühapäeval, 12. mail tutvustas sõjaväepolitsei õppuse Kevadtorm raames Mõisaküla keskväljakul kohalikele elanikele oma relvastust, varustust ja teenistuskoeri.

„Sõjaväepolitseil on olnud suurepärane koostöö Mõisaküla kooli direktori ja noortekeskuse juhatajaga alates veebruarist, mil me käisime alaga tutvumas. Ma arvan, et meiepoolne vastuteene kohalikule kogukonnale on asjakohane ning pakub võimalust tutvuda sõjaväepolitsei käsutuses oleva relvastuse ja sõidukitega. Alati pakuvad sellistel üritustel ka teenistuskoerad lastele suurt huvi,” ütles sõjaväepolitseinik kapten Siim Edur.

Mõisaküla keskväljakul oli kõigil võimalik tutvuda sõjaväepolitsei relvastusse kuuluva püstoliga, automaadiga, püstolkuulipildujaga, 40 mm granaadiheitjaga ja snaiperrelvaga. Lisaks näidati sõjaväepolitsei erivarustust, maasturit Mercedes-Benz GD ja kaitseväe alarmsõidukit. Kohal olid ka kolm teenistuskoera Habanero, Mars ja Shot.

„Kaitseväe aasta suurõppus on edukalt käima läinud ning meil on hea meel, et oleme saanud partneritena sellele kaasa aidata. Nüüd on kõigil hea võimalus lähemalt tutvuda sellega, mis igapäevaselt ei ole meile kättesaadav. Näha, millise varustuse ja relvastusega meie riigikaitsesse panustatakse,” ütles Mulgi vallavanem Imre Jugomäe.

Sõjaväepolitsei on kaitseväe struktuuriüksus, mille põhiülesanneteks on korra ja distsipliini järelevalve, kriminaal- ja distsiplinaarsüütegude menetlemine ja seaduses määratud isikute kaitse nii Eestis kui välismaal. Lisaks teostab sõjaväepolitsei liiklusjärelevalvet kaitseväe sõidukite üle, eskordib ja julgestab kaitseväe, sealhulgas liitlaste kolonnide liikumist ning tagab kõrgendatud ohu korral kaitseväe kriitilise tähtsusega ressursi kaitset.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mida juhib Eesti diviis. Õppuse käigus harjutatakse nii sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid.

Kevadtorm kuulub NATO õppuste seeria Steadfast Defender 2024 raamistikku. Steadfast Defender 2024 on suurim NATO õppus aastakümnete jooksul. Seal osaleb poole aasta jooksul alates jaanuarist kuni juulini 2024 ligi 90 000 osalejat kõigist NATO 32-st liikmesriigist. Õppuse laiemaks raamistikuks on kinnitatud NATO regionaalsed kaitseplaanid.

Siin on video:

Viimased uudised