Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: vbl Ardi Hallismaa

Eile toimus Kevadtormi raames Pärnumaal Talis meditsiiniõppus, kus harjutati erakorralistes tingimustes meditsiiniketi toimimist, lähtudes sealjuures Ukraina sõja õpituvastustest.

„Kaitseliidu üksused kaitsevad oma kodukanti, üksused on väikesed ja hajutatud. Seetõttu ei ole meie sidumispunktid suured välihaiglad, vaid väikesed stabiliseerimispunktid,” ütles Kaitseliidu peastaabi tagalaosakonna meditsiiniohvitser kapten Diana Vänt, kelle sõnul on maakaitse meditsiiniüksused arvestanud Ukraina sõja õpikogemusega. „Neid saab paigutada sõdivate üksustele lähedale, nad on varjatud ja väga mobiilsed. Alates alale saabumisest kuni esimese patsiendi vastuvõtuni kulub õppinud meeskonnal ainult 15 minutit.”

Õppusel harjutati läbi olukord, mille kohaselt ei olnud Talis asuv meditsiini stabiliseerimispunkt patsientide rohkuse tõttu valmis rohkem lahinguväljalt saabuvaid haavatud sõdureid vastu võtma. Selle tõttu pidid õppusel osalenud vabatahtlikud meditsiinitöötajad viima läbi kiire patsientide triaaži, osutama kohapeal abi ning sõltuvalt vigastusest kas saatma võitlejad tagasi üksustesse või edasi Eesti katastroofimeditsiini rühma välihaiglasse Paikusel. Lisaks harjutati abi osutamist keemiaõnnetuses kannatanud tsiviilelanikele.

„See ei ole meie esimene õppus – oleme osalenud kahel Siilil ja kindlasti ühel Kevadtormil. Mina ütleks, et see koostöö on aasta-aastalt paranenud,” ütles välihaigla peaarst doktor Raido Paasma, kelle alluvuses töötasid vabatahtlikud meedikud tervishoiuasutustest üle Eesti. „See, kust kannatanud tulevad, ei oma meie jaoks tähtsust, me osutame neile oma võimaluste piirides meditsiiniabi.”

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mida juhib Eesti diviis. Õppuse käigus harjutatakse nii sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui liitlasriikide sõdurid – kokku ligikaudu 14 000 võitlejat.

Kevadtorm 2024 kuulub NATO õppuste seeria Steadfast Defender 2024 raamistikku, ehk on üks Steadfast Defenderi osaõppustest. Steadfast Defender 2024 on suurim NATO õppus aastakümnete jooksul. Seal osaleb poole aasta jooksul, alates jaanuarist kuni juulini 2024 ligi 90 000 osalejat kõigist 32-st liikmesriigist. Õppuse laiemaks raamistikuks on kinnitatud NATO regionaalsed kaitseplaanid.

Siin on video:

Viimased uudised