Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Õppuse Kevadtorm esimese nädala jooksul liikusid üksused kaitseväe keskpolügoonile ja ümbritsevatele harjutusaladele, õppusega ühinesid liitlaste väed ning aset leidsid esimesed harjutused. Õppust väisasid ka Vabariigi President ja kaitseväe juhataja.

„Kõik õppivad üksused on koondatud õppuste piirkonda ning läbi on viidud lahingutegevuse planeerimine, et saaks alustada põhioperatsioonide läbiviimist,“ ütles õppuse Kevadtorm planeerija kolonelleitnant Erkki Roosnurm.

Kuigi õppuste raskuskese saabub sel nädalal, on üksused saanud juba kõvasti harjutada. Kalevi jalaväepataljon harjutas dessanditõrjet, 22. jalaväepataljoni ja 17. pioneeripataljoni võitlejad valmistasid üheskoos ette kaitsepositsioone.

Lisaks sai 22. jalaväepataljon neljapäeva hommikul ka lahinguristsed, kui pidurdas edukalt liitlasvägede soomusüksustega tugevdatud 1. jalaväebrigaadi, mille kasutuses olid teiste relvade kõrval ka tankid Challenger.

Lahingülesannete täitmist harjutasid ka 2. jalaväebrigaadi tuletoetusüksused – suurtükiväepataljon ning 22. jalaväebrigaadi miinipildujapatarei. Scoutspataljon ja Taani Jüütimaa tragunirügemendi 2. jalaväepataljoni 4. soomuskompanii viisid läbi ühise ründeharjutuse.

Õppuse üldjuhile kindralmajor Indrek Sirelile avaldas erilist heameelt tõsiasi, et Kevadtormil osalevad taas liitlased, kes aitavad palju kaasa nii erinevate väljaõppe eesmärkide saavutamisele kui õppekeskkonna mitmekesistamisele.

„Põhjadiviisi kohalolek loob meile võimaluse koos õppida, liitlaste uued üksused ning uued võimed annavad meile eelduse veel paremini Eesti kaitsmist harjutada,“ sõnas kindralmajor Sirel.

Alanud nädalal saabub õppuste raskuspunkt – lahingoperatsioonid, kus seni oma sisesele väljaõppele ja koostööle keskendunud üksused hakkavad tegutsema suuremate üksuste vastu avaramas lahingkeskkonnas.

„Soovin ajateenijatele ja reservväelastele jõudu ning ükskõik, mis ilm toob, tuleb mõelda sellele, et Kevadtorm on unikaalne võimalus harjutada üksuste koosseisus seda, mida ollakse õppinud,“ lausus kindralmajor Sirel.

Õppus Kevadtorm on kaitseväe suurim iga-aastane õppus, mille eesmärk on harjutada kokku erinevaid kaitseväe üksuseid. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased kui liitlassõdurid.

Tänavu osaleb õppusel Kevadtorm kokku pea 7000 kaitseväelast Eestist, Ameerika Ühendriikidest, Lätist, Poolast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Taanist ja Ühendkuningriigist. Õppuse põhitegevused toimuvad Kesk- ja Põhja-Eestis 17. maist kuni 5. juunini.

Õppuse Kevadtorm 24. mail algavates õppelahingutes löövad kaasa nii maaväe, õhuväe kui ka mereväe üksused, lisaks on osalemas Kaitseliit ning liitlased. Peamisteks õppivateks üksusteks on 1. jalaväebrigaadi ja 2. jalaväebrigaadi pataljonid ja erialakompaniid ning sõjaväepolitsei oma allüksusega.

Viimased uudised