Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: rms Roland Kalviste

Täna toimus Paldiski lõunalinnakus Sõjaväepolitsei vahipataljoni jaanuarikutse ajateenijate massirahutuste kontrollõppus, kus pandi proovile ajateenijate eelneva õppe käigus omandatud oskused vajadusel rahvahulkade kontrollimisega hakkama saada.

„Esimese meetmena ei võeta kunagi kasutusele jõudu, vaid proovitakse suhelda rahulolematute inimestega. Kui aga mass jätkab rahulolematust, siis ei ole teist lahendust kui võtta kasutusele jõumeetmed,“ ütles sõjaväepolitsei vahipataljoni 2. kompanii ülem leitnant Sander Karask.

„Kogu tänase lõpuharjutuse tegevus toimus kontrollitult, kuid elulähedases keskkonnas kus õppurid said oma eelnevalt omandatud teadmisi ja oskuseid proovile panna. Lihtne see katsumus polnud, kuna ära ei tasu unustada, et tegemist on ikkagi füüsiliselt raske pingutusega, mis nõuab igalt varustuse kandjalt sellises tegevuses suurt pingutust ja energiat, kuid kõik said oma ülesannetega hästi hakkama,“ lisas leitnant Karask.

Lõpuharjutusel osales kokku ligi 90 kaitseväelast, kellel tuli hakkama saada rahvahulkade ohjeldamisega. Harjutuse stsenaariumi kohaselt tuli sõjaväepolitsei vahipataljoni kompaniil seista vastakuti vastase irregulaarsete üksuste poolt mõjutatud elanike kogunemisega, kus inimesed olid jõustruktuuride vastu vaenulikult meelestatud ning sõjaväepolitseil on ülesanne massirahutus kontrolli alla võtta.

Harjutuse raames said allüksused läbi harjutada õppe käigus omandatud üksikvõitleja oskuseid, jao- ja rühma formatsioone ning toetustegevusi. Samuti oskab iga antud väljaõppe läbinud sõdur peale väljaõpet kasutada oma isiklikku varustust eesmärgipäraselt. Lisaks omandasid harjutusel osalejad kogemuse koostöö osas, näiteks kuidas rühmad ning kompanii operatsiooni raamistikus võiks ja peaks tegutsema.

Vahipataljon kuulub sõjaväepolitsei koosseisu. Pataljoni põhiülesanded on sõjaväepolitseiüksuste ettevalmistamine ning kaitseväelistel ja riiklikel tseremooniatel osalemine.

Sõjaväepolitsei üksustesse arvatuna toimub teenistujate väljaõpe sõjavangide valve, massirahutuste mahasurumise, isikute ja kolonnide eskordi, liikluse reguleerimise, teeluure ning liiklusjärelevalve valdkonnas.

Viimased uudised