Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Vestman Grupp on tunnustatud metsa- ja põllumajandusega tegelev ettevõte, mis asutati 1995. aastal. Nende missiooniks jätkusuutlikult metsa- ja põllumaad majandada, tagades samal ajal elurikkuse ja looduslike liikide säilimise ning koosluste arengu.

Ettevõtte tegevus metsandussektoris sisaldab metsamaa ostu ja raieõiguste omandamist. Raieõiguse müügi kaudu säilib metsaomanikule maa omandiõigus, saades seejuures oma maast tulu. Vestman Grupp nõustab metsaomanikke metsamajandamise osas ning vajadusel ka haldab metsi, kasutades ennekõike säästva metsakasvatuse põhimõtteid. Nende lähenemine metsa- ja põllumaa majandamisele aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse suurendamisele ja looduskeskkonna võimalikult vähesele häirimisele.

Põllumajandusvaldkonnas on ettevõtte peamisteks tegevusteks maade ost ja rent. Vestman Grupp soodustab maapiirkondade arengut ja põllumajandussektori tugevnemist, pakkudes samas põllumajandustootjatele paindlikke maakasutusvõimalusi. Lisaks pakub firma maaliisingu teenuseid, mis annab klientidele võimaluse kasutada maad ilma algse suure väljaminekuta, toetades seeläbi järjepidevat põllumajandust.

Vestman Grupp investeerib aktiivselt taastuvenergia projektidesse, sealhulgas päikese- ja tuuleenergia projektidesse, aidates kaasa fossiilkütuste tarbimise ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemisele.

Vestman Grupi tegevusi iseloomustab pühendumus loodushoiule ja jätkusuutlikkusele, sest Vestman Grupi töötajad teavad, et looduse eest hoolitsemine praegu hoolitseb ka tulevaste põlvkondade eest. 

Meiega saab ühendust võtta, helistades 551 5005 või saates e-kirja maa@vestman.ee. Lisainfo: www.vestman.ee

Viimased uudised