Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

2019. aastal vähenes vanglates ja arestimajades viibivate vangide arv 94 võrra. Aasta algul oli vange kokku 2571, aasta lõpul 2477. Aastaga vähenes vahistatute arv 37 võrra, süüdimõistetute arv 57 võrra.

Lisaks vangidele on mõnevõrra vähenenud ka kuritegudes süüdi mõistetud kriminaalhooldusaluste arv. Aasta alguses oli hooldusaluseid kokku 4215 ja aasta lõpus 4151.

Eestis on vangide arv aastate jooksul üsna järjekindlalt langenud. 2005. aastal oli vangide arv vanglas 4410, koos arestimajades viibinutega oli neid aga umbes 5000. Seega on vangide üldarv viimase 15 aasta jooksul vähenenud kaks korda.

Kuigi tänu suurele vangide vähenemisele ei ole Eesti enam elanikkonda arvestades kõige suurema vangide arvuga Euroopa Liidu riik, jääme me enamikele liikmesriikidele selle näitaja poolest alla. Kui meil oli möödunud aasta lõpul vangide arv 100 000 elaniku kohta 187, siis ELi riikidest oli see kõrgem üksnes Leedul (235), Tšehhil (199), Poolal (197), Lätil (195) ja Slovakkial (195).

Sotsiaalprogrammi tegi 2019. aastal läbi 761 süüdimõistetut (2018. aastal 874), 1106 kriminaalhooldusalust (2018. aastal 974) ja 29 vahistatut (2018. aastal 51). Kõige rohkem lõpetajaid oli programmis „Eluviisitreening“ (lõpetajaid 713, aasta varem 807).

Märgatavalt on kasvanud kutseharidust omandavate kinnipeetavate arv: õpinguid alustas 223 vangi (aasta varem 176). Samuti on tõusnud riigikeele kursustel alustanud vangide arv (2019. aastal 453 vangi, aasta varem 425). Kahanenud on aga põhikoolis ja gümnaasiumis käivate kinnipeetavate arv: põhikoolis õppis 2019/20. õppeaasta algul 63 vangi (aasta varem 99) ja gümnaasiumis 64 vangi (aasta varem 75). Ülikoolis käis üks kinnipeetav, nagu ka aastal 2018.

Vangistuse ajal suri vanglas või haiglas aasta jooksul 15 vangi (aasta varem 8). Neist 11 surid haiguse tagajärjel. Levinumad surma põhjused olid pahaloomulised kasvajad ning südame- ja veresoonkonna haigused. Enam kui kolmandik haiguse tõttu surnutest olid HI-viiruse kandjad. Enesetappe oli 2019. aastal, nagu ka aasta varem, neli.

Mullu ei toimunud kinnise vangla territooriumilt ega vangi saatmisel väljaspool vanglat ühtki põgenemist.
Vanglateenistuse 2019. aasta ülevaatega saab tutvuda vanglate kodulehel.

Kommentaarid

Viimased uudised