Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

töötud

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas määruse muudatuse, mis võimaldab hakata pakkuma vanemas keskeas inimestele tööturuteenuseid uudsel tulemuspõhisel viisil. Uuringud näitavad, et vanuse kasvades, enne pensioniea saabumist on keeruline vahetada ja leida uut töökohta ning seetõttu vajavad inimesed tööturul püsimiseks ja sinna naasmisel erilist tähelepanu ja tuge.

„Soovime kaasata vanemas keskeas inimesi tööturule senisest enam ning panustada nende oskustesse, aktiivsusesse ja püsimisele tööturul. Seetõttu pean oluliseks, et üle 55-aastastel inimestel oleks võimalik tööks vajalikke oskusi ja valmisolekut parandada ümberõppe või täiendkoolituste ja nõustamiste kaudu ning leida endale sobiv töö. Praegune kriis on avaldanud mõju ka tööhõivele ning seepärast on oluline juba praegu alustada meetmetega, mis võimaldavad inimestel taas leida tööd. Just erinevates Eesti piirkondades toimetavad esindusorganisatsioonid, ettevõtted ja kohaliku omavalitsuse asutused tunnevad oma piirkonna vajadusi paremini ja oskavad inimestele vajalikku tuge pakkuda,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Uue lähenemisega suunatakse projektitegevuste fookus senisest enam tulemuse ehk püsiva tööhõive saavutamisele, seejuures lihtsustakse reegleid projektide läbiviijatele. Näiteks muutuvad lihtsamaks kulude hüvitamise reeglid, pikeneb abikõlblikkuse periood ja suureneb toetuse maksimaalne osakaal, mis võimaldavad oluliselt suuremat paindlikkust. Taotlusvooru tingimused annavad eelise innovaatilistele lahendustele.

Toetust vanemas keskeas inimeste tööle aitamise projektideks võivad taotleda ettevõtted, vabaühendused, haridusasutused ning riigi või kohaliku omavalitsuse asutused.

Tööturuteenuste pakkumiseks avab Riigi Tugiteenuste Keskus alates juuni algusest taotlusvooru, kuhu on võimalik esitada tööturuteenuste pakkumisega seotud projekte. Meetme maksumus on 1,16 miljonit eurot ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Eesti tööjõu-uuringu 2019. aasta andmete kohaselt oli tööhõive määr 55-aastaste ja vanemate seas 2019. a viimases kvartalis 53,5 protsenti, kogu tööealise elanikkonna hõive aga umbes 16 protsendi võrra kõrgem (69,2 protsenti).

Viimased uudised