Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo saatis täna kooskõlastusringile eelnõu, millega suurendatakse elatisabi, vähendatakse lasterikka pere toetusi kahesaja euro võrra ning loobutakse lasterikaste perede toetuse indekseerimisest. Lõpetatakse ka lasterikka pere toetusest sujuva väljumise skeem.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul jääb vaatamata planeeritavatele muudatustele 3–6 lapsega peredel lasterikka pere toetus võrreldes 2022. aastaga siiski 150 euro võrra ning 7 ja enama lapsega peredel 250 euro võrra suuremaks. „See tähendab, et peresid toetatakse võrreldes varasemaga jätkuvalt suuremas ulatuses, aidates seeläbi katta suurema arvu laste kasvatamisega seotud kulusid,” lisas Riisalo.

Alates 1. jaanuarist 2024 on lasterikka pere toetuse suurus 3–6 lapse puhul 450 eurot kuus ning 7 ja enama lapse puhul 650 eurot kuus. Alates 1. jaanuarist 2024 suureneb elatisabi, mida riik maksab lapsele juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem elatist ei maksa või ei tee seda vajalikus mahus, 100 eurolt 200 eurole kuus.

„Lasterikaste perede toetusmeetmed on algatanud ühiskonnas laialdase diskusiooni, keda ja kui palju peab riik toetama, riivata on saanud ühe- ja kahelapseliste vanemate õiglustunne. Lisaks on oluline meeles pidada, et toetused üksi sündimust ei tõsta. Me peame seadma eesmärgiks laste- ja peresõbraliku keskkonna loomise laiemalt ning pakkuma inimestele kvaliteetseid vajaduspõhiseid teenuseid,” ütles sotsiaalkaitseminister Riisalo.

Alates 1. juulist 2023 tunnistatakse kehtetuks lasterikka pere toetuse maksmise sujuva lõppemise regulatsioon, mis nägi ette lasterikka pere toetuse maksmist kuni pere noorima lapse 19-aastaseks saamiseni. Kuna skeem on jõudnud kehtida vaid mõned kuud, puudutab see muudatus väheseid peresid. Peredele, kellele juba aasta algusest makstakse lasterikka pere toetust 2/3 ulatuses, sätestatakse muudatusega kohanemiseks 6-kuuline üleminekuperiood, st neile jätkatakse lasterikka pere toetuse maksmist kuni 2023. aasta lõpuni. Peredele, kellel oleks lasterikka pere toetuse jätkamise õigus tekkinud alates 1. juulist 2023, toetuse maksmist ei jätkata.

Lasterikka pere toetuse vähenemine, toetuse indekseerimisest loobumine ning lasterikka pere toetuse sujuva lõppemise kehtetuks tunnistamine toob riigieelarvele kokkuhoidu sel aastal 5,1 miljonit eurot ning 2027. aastaks 151,8 miljonit eurot. Muudatused võimaldavad suunata lisaraha haavatavate sihtgruppide toetamiseks, näiteks erivajadusega lastele ja vanemliku hooleta lastele. Elatisabi suurendamise eesmärk on toetada nende perede majanduslikku toimetulekut, kes elavad kõige suuremas vaesuses.

Sotsiaalkindlustusameti andmetel maksti 2022. aasta jooksul elatisabi 6160 lapse eest , st ligi 2% Eesti lastele. 2023. aasta 31. märtsi seisuga maksti lasterikka pere toetust 24 846 perele, nendest 24 717 on pered, kus kasvab 3−6 last ning 129 pere, kus kasvab 7 ja enam last. Kokku kasvab lasterikastes peredes 80 739 last, mis moodustab 29 protsenti kõigist lapsetoetust saavatest lastest.

Viimased uudised