Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

otepää looduspargi

Valitsus kinnitas neljapäeval Otepää looduspargi uue kaitse-eeskirja, millega vähendati pargi territooriumi ning lihtsustati piiranguvööndis inimeste toimetamist.

Uue kaitse-eeskirja kohaselt väheneb kaitseala üldpindala 331 hektari võrra, samas kui sihtkaitsevööndite pindala suureneb 570 hektari võrra, teatas keskkonnaministeerium.

Piiride korrigeerimisel arvati kaitsealalt välja 324 hektarit eramaad. Sihtkaitsevööndis väheneb eramaa osakaal 16 hektari võrra ja riigimaa osakaal suureneb 575 hektari võrra.

Piiranguvööndis muutub senisest lihtsamaks õuealal ja olemasoleval hoonestusalal väikeehitise püstitamine. Metsaomanikul tekib võimalus valida, kas uuendada oma metsa lage- või turberaietena. Seni on olnud lubatud ainult turberaie perioodiga 40 aastat.

Uus kaitse-eeskiri ei sea enam täiendavaid piiranguid jahipidamisele ja kalapüügile. Samuti muutub kaitseala külastuskorraldusega seotud regulatsioon paindlikumaks ning osalt ka leebemaks.

Looduspargi planeeritav pindala on 22 214 hektarit, sellest riigimaad 4515, eramaad 17 328, munitsipaalmaad 101 ja jätkuvalt riigi omandis olevat maad 270 hektarit.

Looduspark hõlmab Otepää kõrgustiku kõige esinduslikuma osa Otepää kõrgustiku kuplitest, alalt on suuremas osas välja arvatud Otepää linn, kuna seal ei esine kaitset vajavaid loodusväärtusi.

Looduspargi eesmärgiks on kaitsta nii inimtegevusest vähe mõjutatud metsi, soid ja veekogusid kui ka inimese tegevuse tulemusena kujunenud pärandkooslusi ja maastikuelemente nagu aruniidud, Pühajärve park, põlispuud ning samuti kaitsealuseid linnu-, looma- ja taimeliike.

Ohustatud ja haruldastest lindudest elab Otepää looduspargis näiteks väike-konnakotkas, kes on Eesti punase nimestiku järgi ohulähedases seisus ning arvatud I kaitsekategooria kaitsealuste liikide hulka. Otepää looduspargis pesitseb 12-14 paari väike-konnakotkaid. Sellise arvukusega võib Otepää loodusparki pidada selle liigi Eesti parimaks pesitsusalaks.

Lõunaeestlane

Viimased uudised