Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus otsustas täna kehtestada üldise erandi, mis võimaldab Eestis toimuvatel kõrgetasemelistel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalevatel sportlastel, kes on puutunud kokku positiivse COVID-19 testi tulemuse saanud inimesega, teatud tingimustel treenimise ja võistlemisega jätkata.

Üldise erandi kohaselt on sportlastel ja spordidelegatsiooni liikmetel, kes pole vaktsineeritud ega COVID-19 haigust läbi põdenud, võimalik osaleda ka lähikontaktsena treeningtegevustes ning võistlustel, kui nende endi testid osutuvad negatiivseks. Testimise täpsemad nõuded kehtestatakse iga võistluse kohta koostatavas nakkusohu riskide maandamise plaanis.

Kui varem pidi valitsus lähikontaktsuse piirangu kohaldamata jätmise heaks kiitma iga rahvusvahelise spordiürituse kohta eraldi, siis edaspidi on erandi kasutamiseks vaja võistlusele kultuuriministeeriumi ja terviseameti heakskiitu: kultuuriministeerium peab andma spordiorganisatsiooni taotlusel karantiininõude kohaldamata jätmise kohta nõusoleku ning terviseamet kiitma heaks võistluse riskide maandamise plaani.

Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalevad delegatsioonid peavad järgima ka rahvusvahelise spordialaliidu kinnitatud nõudeid ning neil on lubatud oma peatumiskohast lahkuda üksnes treeninguteks, võistlusteks, riiki sisenemiseks ja riigist lahkumiseks. Muu hulgas peab delegatsioonide transport olema korraldatud nii, et vältida teiste delegatsioonide ja inimestega kokkupuuteid.

Rahvusvahelise spordiorganisatsiooni võistluskalendrisse kantud kõrge tasemega rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks loetakse maailmameistrivõistlused ja Euroopa meistrivõistlused ning nende etapid, karikavõistlused ja kvalifikatsiooniturniiri mängud, samuti sportmängude klubide mängud rahvusvahelistes sarjades. Vähemalt pool tiitlivõistlusel osalejatest peab olema saabunud välismaalt.

Eesti meistrivõistlustele ega Eesti karikavõistlustele lähikontaktsuse erandit ei kohaldata. Samuti ei kehti see liikumisharrastuse üritustele ega lähinaabritega hooaja jooksul ühiselt toimuvatele liigadele või võistlustele.

Valitsuse täna antud korraldus jõustub 20. septembril ning see avaldatakse Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Viimased uudised