Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Vabariigi Valitsus kinnitas määruse muudatuse, millega suurendatakse õpilaskodutoetuse riiklikku toetust 2023. aastaks rohkem kui 100 tuhande euro võrra.

Eraldatava toetuse suuruseks 2023. aastal on kokku 1 094 234 eurot, 2022. aastal oli toetussumma 963 000 eurot. Toetus on suunatud põhiharidust omandavatele toimetulekuraskustes olevatest peredest pärit õpilastele, et pakkuda neile tuge koolikohustuse täitmisel.

„Äärmiselt oluline on pakkuda põhiharidust igale lapsele, sõltumata tema vanemate majanduslikust võimekusest. Summa suurendamise vajadus tulenes ennekõike tuge vajavate õpilaste hulga kasvust. Kui kodulähedased väikekoolid tegevuse lõpetavad, suureneb samuti vajadus õpilaskodukohtade järgi. Mõistagi ei kata riiklik toetus ära kogu õpilaskodu kulu, küll aga on see oluline riigipoolne tugi omavalitsustele ja julgustab neid õpilastele sellist võimalust pakkuma,“ ütles haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

Õpilaskodus elavate õpilaste näol on valdavalt tegemist keskmisest enam toimetuleku ja sotsiaalselt tuge vajavate lastega. Nende hulgas on õpilasi, kellele rakendatakse ka eri- või tõhustatud tuge. Õpilaste parema toimetuleku tagamiseks on tõstetud õpilaskodu koha toetust nende õpilaste osas, kellele rakendatakse eri- või tõhustatud tuge.

Kogu 2023. aasta toetussumma jaguneb 22 omavalitsuse ja 2 erakooli pidajate vahel. Üldtoel oleva õpilase õpilaskodu koha toetus on 2023. aastal 2000 eurot, tõhustatud toel oleva õpilase puhul on see 2700 eurot ning toetus eritoel oleva õpilase kohta on 3400 eurot.

Taustainfo: Riiklikult toetatud õpilaskodu kohale saab direktor vastu võtta põhiharidust omandavaid, toimetulekuraskustes peredest pärit õpilasi, et toetada koolikohustuse täitmist. Õpilaskodu koha maksumuse hinnakirja kehtestab koolijuht pidaja poolt kehtestatud nõuete alusel. Vastavalt sellele on koolil õigus küsida õpilase elukohajärgselt omavalitsuselt puuduoleva õpilaskodu kohamaksumuse osa, mida riiklik toetus ei kata. Õpilaskodu toetust eraldatakse nende õpilaste kohta, kes vajavad õpilaskodu teenust kogu õppeaasta vältel, mitte perioodiliselt. Rahastamine toimub riigieelarvest ja toetust eraldatakse lepingute alusel. Ühtlasi võtab kooli pidaja lepinguga kohustuse tagada iga riiklikult toetatud õpilaskodu kohal oleva õpilase kohta vajalik dokumentatsioon.

Viimased uudised