Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

vanemahüvitis

Valitsus arutas neljapäeval vanemapuhkuste süsteemi uuendamist, et soodustada töö ja pereelu ühitamist ning hoolduskoormuse võrdsemat jaotumist vanemate vahel.

„Muutunud on töö tegemise viisid ja ka perede soovid ning võimalused on väga erinevad,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „See eeldab vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemilt ajaga kaasas käimist – paindlikkust ning valikuvõimalusi.”

Peamise muudatusena on valitsusel plaanis liita rasedus- ja sünnituspuhkus, lapsehoolduspuhkus ning isapuhkus koos kõigi seniste hüvitistega üheks vanemapuhkuseks ja -hüvitiseks, mida saaks tulevikus kasutada kas ühes osas või osadena kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

Isade osa peaks suurenema

Teise peamise uuendusega on ettepanek suurendada isade osalemist hoolduskoormuse jagamisel.

Selleks on kavas lisada praegusele vanemahüvitise perioodile üks kuu, mis oleks mõeldud kasutamiseks ainult isadele ega oleks üle antav teisele vanemale.

„Hoolduskoormusega kaasnevat vastutust kannavad praegu peamiselt naised, mis võib kaasa tuua nii karjääri takerdumise, diskrimineerimise kui ka sissetulekutes kaotamise. Teiste riikide kogemus näitab, et paindlikud võimalused töö- ja pereelu kombineerimisel motiveerivad isasid võtma rohkem aega pere ja laste jaoks,” rääkis Iva.

Eelnevalt töösuhtes olnud vanematele on seega tulevikus plaanis maksta vanemahüvitist kuni 605 päeva ehk järjestikku kasutades kuni lapse u 19-kuuseks saamiseni. Mittetöötavale vanemale oleks tasustatud vanemahüvitise periood 575 päeva.

2015. aastal sai vanemahüvitist kokku 14 505 inimest, kellest 8 protsenti olid isad.

Seaduseelnõu on kavas valmis saada sügiseks.

Lõunaeestlane

Viimased uudised