Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus pidas hommikul erakorralise istungi ja lahutas Riigikogus üleandmist ootava maksumuudatuste eelnõu neljaks. Heakskiidetud seaduse eelnõud antakse arutamiseks üle Riigikogule.

Esiteks kiitis valitsus heaks alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu kohaselt tõstetakse alkoholiaktsiisi ja sigarettide ning suitsetamistubaka aktsiisi järgneval kolmel aastal alates 2024. aastast 5 protsenti aastas. Ära jäetakse eriotstarbelise diislikütuse kavandatud aktsiisitõus, see tähendab eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimääraks jääb 21 eurot 1000 liitri kohta, mis on ELi lubatud miinimummäär.

Alkoholiaktsiisi 5% tõus suurendab riigieelarve tulusid 2023. a 14,4 mln, 2024. a 12,2 mln, 2025. a 23,2 mln, 2026. a 19,5 mln ning 2027. a 37,8 mln. Tubakaaktsiisi 5% tõus suurendab riigieelarve tulusid 2023. a 4,2 mln, 2024. a 8,5 mln, 2025. a 19,5 mln, 2026. a 25,6 mln ja 2027. a 30,5 mln. Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäära langetamisel väheneb laekumine 2024. a 3,7 mln, 2025. a 8,7 mln, 2026. a 9,7 mln ja 2027. a 10,8 mln.

Seadus jõustub 1. jaanuaril 2024. a. Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisilangetus jõustub 1. mail 2024. a.

Teiseks kiitis valitsus heaks hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt tõuseb mängulaudade maksumäär 1278,23 eurolt 1406 euroni. Osavusmängu mänguautomaatide maksumäär ümardatakse 31,95 eurolt 32 euroni. Loterii ja kaubandusliku loterii maksumäär tõuseb 18%-lt 22%-le. Kaughasartmängu ja toto määr suureneb alates 1.01.2024. a 5%-lt 6%-le ning alates 1.01.2026. a 7%-le.

Muudatustega suureneb hasartmängumaksu lisalaekumine 2024. aastal 8 mln eurot, 2025. a 8 mln eurot, 2026. a 12 mln eurot ning 2027. a 13 mln eurot.

Kolmandaks kiitis valitsus heaks käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille järgi tõuseb alates 1. jaanuarist 2024 käibemaksumäär 20%-lt 22%-le. Samuti maksustatakse alates 1.01. 2025. a majutus standardmääraga 22% ning seni kehtiv vähendatud käibemaksumäär 9% kaotab kehtivuse.

Käibemaksumäära tõstmine 22%-le suurendab 2024. a käibemaksutulu 233 mln ning aastatel 2025-2027 vastavalt 241 mln, 248 mln, 255 mln. Määra tõstmine toob kaasa 1.67% kaupade ja teenuse kallinemise, mõju THI-le ulatub 2024. a 1,40%-ni. Majutusteenuse käibemaksumäära tõstmine suurendab käibemaksutulu 20 mln. Määra tõstmine toob kaasa 11,9%-se majutusteenuse kallinemise ning mõju THI-le ulatub 2025. a 0,11%ni.

Neljandaks kiitis valitsus heaks tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Alates 2024. a kaotatakse füüsilise isiku täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral ja abikaasa eest ning õigus arvata oma maksustatavast tulust maha eluasemelaenu intressid. Alates 2025. a tõstetakse füüsilise isiku ja äriühingu tulumaksumäära 20%-lt 22%-ni. Lisaks kaotatakse eelnõuga soodusmäär 14% äriühingute regulaarselt jaotatavalt kasumilt ja sellega seoses ka füüsilisele isikule makstud dividendilt kinnipeetav 7%-line tulumaks. Alates 2025. a kehtestatakse ühtne maksuvaba tulu 700 eurot kuus ehk 8400 eurot aastas. Erandiks on vanaduspensioniealised, kelle maksuvaba tulu võrdub keskmise vanaduspensioniga.

Füüsilise isiku tulumaksu maksusoodustuste kaotamine suurendab riigieelarve tulu 2025. a 34 mln, 2026. a 34 mln, 2027. a 34 mln. Maksuvaba tulu tõstmine 700 eurole ja füüsilise isiku tulumaksumäära tõstmine 22%-le vähendab riigieelarve tulu 2025. a 340 mln, 2026. a 257 mln ja 2027. a 264 mln. Juriidilise isiku tulumaksumäära tõstmine 22%-le suurendab riigieelarve tulu 2025. a 93 mln, 2026. a 106 mln ja 2027. a 110 mln.

Viimased uudised