Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

põlvamaa

Valitsus kiitis heaks ühinemisettepaneku tegemise kõikidele mandril asuvatele omavalitsustele, kes ei täida haldusreformi 5000 elaniku miinimumnõuet.

Põlvamaal ühendatakse valitsuse kava kohaselt Kanepi vald (Kõlleste, Kanepi, Valgjärve) Põlva vallaga (Põlva, Ahja, Laheda, Mooste, Vastse-Kuuste).

Valgamaal teeb valitsus ettepaneku ühendada Puka vald Otepää vallaga (Otepää, Sangaste, Palupera valla külad).

Põlva ja Võru maakonnas tehakse Värska, Mikitamäe, Meremäe vallale ettepanek ühineda, teadmisega, et Misso vald annab loodavale Setomaa vallale üle Luhamaa nulka kuuluvad külad.

Samuti tehakse Antsla vallale (Antsla, Urvaste) ja Vastseliina vallale (Vastseliina, Orava) ettepanek ühendada Võru vallaga (Lasva, Sõmerpalu, Võru vald).

Rahandusministeerium esitab omavalitsustele ühinemisettepanekud hiljemalt 15. veebruariks.

Kõik omavalitsused, kes saavad ühinemissuundade ettepanekud peavad kolme kuu jooksul, kuid hiljemalt kuni 15. maiks, esitama valitsuse ettepaneku kohta maavanemale omapoolse arvamuse. Pärast nende läbivaatamist teeb valitsus ühinemiste osas lõpliku otsuse.

Riigihalduse minister Mihhail Korb on varem Lõunaeestlasele kinnitanud, et toetab Kanepi ja Antsla vallale erandi tegemist, et need vallad võiksid jätkata iseseisvalt.

Lõunaeestlane

LOE LISAKS:

Mihhail Korb: Antsla vald võiks jätkata väikevallana

Korb peab Kanepi valla jätkamist üsna tõenäoliseks

 

Viimased uudised