Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Stenbocki maja

Valitsuskabinet kiitis eile õhtul toimunud nõupidamisel heaks sotsiaalministeeriumi eestvedamisel koostatud tervisesüsteemi plaani COVID-19 kriisi ületamiseks 2021. aastal. Plaan koondab seni tehtud ja edasisi tegevusi COVID-19 haiguse leviku pidurdamiseks, tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamiseks ja ühiskonna tavapärase toimimise juurde naasmiseks.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on alates aasta algusest toimunud olukorra operatiivne seire ning vastavalt vajadusele viiruse levikut pidurdavate piirangute rakendamine. „Tervishoiusüsteemi keskne eesmärk on tagada tervishoiuteenuste kättesaadavus nii COVID-19 patsientidele kui kõigile teistele abivajajatele ning COVID-19 vastase vaktsineerimise võimaldamine Eesti elanikkonnale,“ ütles minister Tanel Kiik. „COVID-19 kriisi lahendamise edukus sõltub nii ametkondade, erasektori kui elanikkonna panusest.“

Plaan võtab kokku juba tehtud ja kavandatavad tegevused muu hulgas elanikkonna, asutuste, ettevõtete teadlikkuse tõstmiseks, hoolekande- ja meditsiinipersonali valmisoleku tõstmiseks, elanikkonna ja eesliinitöötajate vaimse tervise toetamiseks ja enesehoiuoskuste tugevdamiseks, tervishoidu toetavate IT-lahenduste arendamiseks. Jätkuvalt on prioriteetne nakatunute kiire diagnoosimine ja ravi, olukorra seire, teadus- ja rahvusvaheline koostöö ning piisav varu isikukaitsevahendeid ja ravimeid. Samuti võtab plaan kokku vajalikud ümberkorraldused ja investeeringud raviasutuste valmisoleku tõstmiseks ning nakkuskontrolli tõhustamiseks.

Plaani tegevused viiakse ellu peamiselt 2021. aasta lõpuks, eeldades et COVID-19 vaktsiinid jõuavad Eestisse ning vaktsineerimist alustatakse 2020. aasta lõpus. Plaan sisaldab ka pikaajalisi tegevusi nagu Tallinna Haigla rajamine 2027. aastaks, et tõsta võimekust edaspidi analoogsetele olukordadele reageerida.

„Tallinna ja laiemalt Põhja-Eesti haiglaressursi efektiivsemaks kasutamiseks ning vajadusel voodikohtade paindlikuks juurde loomiseks ja kasutuselevõtuks on lähiaastate perspektiivis möödapääsmatu Tallinna Haigla rajamine,“ ütles minister Tanel Kiik. „Uue haigla kavandarvestab täiel määral tänapäevase infektsioonikontrolli vajadusi, lisab haiglavoodeid, võimaldab paremini kasutada meie piiratud meditsiinipersonali ning tooks sellega olulist leevendust kogu Põhja-Eesti piirkonnale.“

Plaani on koostanud Sotsiaalministeerium koostöös Terviseameti, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Eesti Haigekassa, Ravimiameti ning Tervise Arengu Instituudiga. Plaani uuendatakse vastavalt olukorra muutumisele ning tegevuste seisu monitooritakse regulaarselt.

Tervisesüsteemi plaan COVID-19 kriisi ületamiseks 2021. aastal

Viimased uudised