Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Stenbocki maja

Valitsus toetas tänasel istungil nõusoleku andmist 24. detsembril kokku lepitud Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu allkirjastamiseks. Lepingu esialgne jõustamine on kavas 1. jaanuarist 2021, et saavutada sujuv üleminek uutele koostöösuhetele.

„Keerulised läbirääkimised lõppesid kokkuleppega, mis tagab Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vaheliste tihedate partnerlussuhete jätkumise väga paljudes valdkondades,“ ütles peaminister Jüri Ratas. Ta rõhutas, et Eestile on oluline lähedase suhte ja mitmekülgse koostöö säilitamine. „Ühendkuningriik on ja jääb Eesti lähedaseks partneriks, sõbraks ja liitlaseks nii Euroopas, NATOs kui ka kahepoolsetes suhetes. Lepingu kõige suurem väärtus Eesti jaoks on vabakaubanduse ja teenuste kaubanduse jätkumine, sealhulgas digikaubandus, aga ka sotsiaalkaitset, transpordiühendusi, õiguskorda ja justiitskoostööd ning andmevahetust puudutavad kokkulepped,“ lisas peaminister.

„Kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimine on kauaoodatud ja positiivne tulemus, mis sai täna ka Eesti valitsuse heakskiidu. Eesti ja ELi eesmärk oli saavutada võimalikult laiaulatuslik kokkulepe, et kindlustada pikaajalised, tugevad ja lähedased suhted Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu. „Eesti põhihuvid läbirääkimistel on saavutatud, sealhulgas üldjuhul kvootide ja tariifide vaba kaubavahetus, vastastikune turule juurdepääs ja võrdsed konkurentsitingimused. Eesti peab oluliseks ka jätkuvalt tihedaid ja lähedasi kahepoolseid suhteid Ühendkuningriigiga, mis rajanevad ühistel väärtustel ja hõlmavad paljusid eluvaldkondi. Meie ajaloolisi koostöösidemeid kinnitab ka jaanuaris täituv Eesti ja Ühendkuningriigi diplomaatiliste suhete aastasada,“ märkis ta.

Alates 1. jaanuarist lõppeb Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise üleminekuperiood ja Ühendkuningriik muutub ELi jaoks kolmandaks riigiks, lahkudes nii siseturult kui tolliliidust. Praktikas tähendab see muuhulgas, et Euroopa Liidu neli vabadust Ühendkuningriigi suhtes enam ei kehti. Teisisõnu lõppeb isikute, kaupade, kapitali ja teenuste vaba liikumine, mis toob kaasa tollirežiimi rakendumise ja vajaduse taotleda pikaajaliseks viibimiseks elamis- või tööluba vastavalt liikmesriigi või Ühendkuningriigi seadustele.

Lisainfo alates 1. jaanuarist kehtivate muudatuste kohta seoses üleminekuperioodi lõppemisega:

  • Välisministeeriumi kodulehel: https://vm.ee/et/tegevused-eesmargid/mida-vaja-teada-seoses-brexitiga
  • Ettevõtjatele oluline info muudatuste kohta seoses käibemaksu, muude maksude, tollivormistuse ja aktsiisidega: www.emta.ee/et
  • Valdkonnapõhiste küsimustega on võimalik pöörduda vastava ministeeriumi või ameti avalike suhete osakonna poole, täpsemad kontaktid vt https://vm.ee/et/tegevused-eesmargid/mida-vaja-teada-seoses-brexitiga

Viimased uudised