Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Stenbocki maja

Valitsus kiitis heaks korralduse, mille järgi hakkavad alates homsest kehtima valdkondade üleste piirangute leevendused ja kaotakse nõue kõikidele sulgemisaegadele. Samuti lubatakse taas Tallinna ja Stockholmi vahelised kruiisid. Olulise muudatusena leevenevad alates 1. juulist nõuded ühepäevaturismile Eestisse.

Leevenevad piirangud

Tänu COVID-19 epidemioloogilise olukorra paranemisele jõustuvad alates homsest varasemalt 14. juunil jõustuma planeeritud leevendused sise- ja välitingimustes toimuvatele üritustele, tegevustele ning toitlustusettevõtte siseruumides kohapeal söömisele-joomisele.

Näiteks on siseruumide üritustel ja tegevustes lubatud osaleda 50-protsendilise ruumitäitumuse juures kuni 600 inimesel. Piiratud või üheselt mõistetavalt piiritletud territooriumil tohib välitingimustes olla osalejaid kuni 1000. Nii tuleb näiteks kuni 1000 osaleja nõuet järgida külaplatsil, linnapargis- ja väljakul või muus sarnases kohas. Juhul kui üritus või tegevus toimub piiritlemata suurel alal, osavõtjate piirarvule nõudeid ei kehtestata. Muuseumides ja näitusasutustes tohib külastajatele ette nähtud territooriumist olla täidetud kuni 50 protsenti.

Alates 11. juunist ei rakendata sise- ja välitingimustes toimuvatele üritustele ja tegevustele ning toitlustusettevõttes kohapeal söömisele-joomisele kellaajalist sulgemispiirangut.

Alates 14. juunist on lubatud suuremate osalejate arvuga üritused juhul, kui on tagatud osalejate nakkusohutus. Loe lähemalt: https://valitsus.ee/uudised/valitsus-lubab-korraldada-nakkusohutuse-tagamisel-suurema-osalejate-arvuga-uritusi

Tallinn-Stockholm-Tallinn kruiis

Alates homsest on taas lubatud huvireisid marsruudil Tallinn–Stockholm–Tallinn. Samas peab arvestama Rootsi külastamisega seotud piiranguid, mille kohaselt võib Eestisse tagasi tulles sattuda eneseisolatsiooni juhul, kui Rootsis on koroonaviiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta suurem kui 150, praegu on vastav näitaja 227. Seda näitajat uuendab välisministeerium kord nädalas reedeti ja see on jälgitav ministeeriumi kodulehel: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele. Samas on toodud ka tingimused, kui eneseisolatsiooni jääma ei pea. Neid saab lugeda ka kodulehelt kriis.ee.

Ühepäevaturism Eestisse

Alates 1. juulist lubatakse eneseisolatsiooni kohustuseta Eestisse kuni 24 tunniks saabuvad inimesed. Seda juhul, kui inimene on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse PCR testi või 24 tundi enne Eestisse saabumist antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne. Testima ei pea inimene, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud. Samuti ei pea teste tegema alla 12-aastased lapsed. Lisaks jäävad kehtima senised reeglid, mille kohaselt ei pea testi tegema ka madala nakatumisnäitajaga riigist saabuvad inimesed.

Kuni 24 tunniks võivad Eestit külastada näiteks kruiisilaevadega saabuvad turistid, samuti ühepäevaste huvireisidega Helsingist või Stockholmist tulijad, kuid ka inimesed, kes tulevad Eestisse üheks päevaks lennu-, bussi- või autoreisiga.

Kõiki leevendusi tehakse arvestusega, et koroonaviiruse leviku risk on Eestis langenud keskmisele ehk kollasele tasemele. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on langustrendis ja langevad ka nakkus-, haiglate täituvuse ja muud tervishoiusüsteemi puudutavad kriitilised näitajad. Samas on oluline meeles pidada käitumis- ja tegutsemissoovitusi keskmise ohutaseme korral, mida saab lähemalt lugeda siit: https://www.kriis.ee/et/kui-riskitase-keskmine. Üks oluline soovitus koroonaviiruse keskmise riskitaseme korral on kanda suletud, halva ventilatsiooniga ja rahvarohketes siseruumides maski.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee, samuti avaldab korralduse Riigi Teataja.

Viimased uudised