Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Riigikantselei
Valitsus kiitis e-istungil heaks perekonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, et kehtestada abieluvõrdsus ja võimaldada kooseluseaduse elluviimist. Seaduse eelnõu antakse arutamiseks üle Riigikogule.

Eelnõu järgi saavad abielu sõlmida kaks täisealist inimest, sõltumata soost ning abielu kõrval jääb inimestele alles võimalus sõlmida kooseluleping. Lisaks nähakse ette lihtsustatud kord kooselulepingult abielule üleminekuks. Muudatused tehakse ka kooseluseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste rakendamise võimaldamiseks. Eelnõuga täpsustatakse ka põlvnemise regulatsiooni perekonnaseaduses seoses samast soost paaride lapsendamisõigusega.

Kooseluseaduse rakendamiseks nähakse eelnõus ette registrikannete tegemise kord ning tagatakse, et mitmed abikaasadele antud õigused on ka praktikas laienenud registreeritud elukaaslastele. Kooselulepingust vahetult tulenevad õigused ja kohustused jäävad võrreldes kehtiva õigusega samaks, sh on registreeritud elukaaslasel võimalik lapsendada vaid enda registreeritud elukaaslase laps (peresisene lapsendamine).

Kooselulepinguga tagatakse registreeritud elukaaslastele õigus kaasa rääkida enda elukaaslasega seotud otsustes ning saada vajadusel toetusi ja hüvitisi. Kooselulepingu sõlminud paaridele antakse ka võimalus minna abielule üle lihtsustatud korras.

Seadus on plaanitud jõustuma 1. jaanuaril 2024. a. Muudatused, mis on vajalikud ajavahemikus 01.01.2016 – 31.12.2023 sõlmitud kooselulepingute registrikannete tegemiseks enne ülejäänud muudatuste jõustumist, jõustuvad 1. oktoobril 2023.

Viimased uudised