Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Stenbocki maja

Valitsus otsustas tänasel istungil eraldada reservist Eesti Haigekassale 8 miljonit eurot, et tagada tervishoiuteenuste osutamine, ümberkorraldamise planeerimine ja ümberkorraldamine COVID-19 tingimustes.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on ülioluline, et COVID-19 vastases võitluses oleks igale inimesele tagatud arstiabi. „Koroonaviiruse levikuga võitlemiseks on oluline tagada õigete tervishoiuteenuste väga hea kättesaadavus igale abivajajale,“ rõhutas ta. „Tänane valitsuse otsus eraldada haigekassale veel täiendavalt 8 miljonit eurot on abiks tervishoiuteenuste kättesaadavuse hoidmisel.“

Tervishoidu suunatud lisaraha olulisusest rääkis ka sotsiaalminister Tanel Kiik. „Nakatunute arvu järsk kasv on toonud kaasa vajaduse õdede, kiirabi, perearstide ja eriarstide töö ümberkorraldamiseks. Suuname tervishoidu lisaraha, et vajalik arstiabi oleks Eesti inimestele tagatud,“ ütles ta. „Lisaraha võimaldab tasustada tervishoiutöötajate lisatöötunde ning raviasutuste töö ümberkorraldamist. Samuti võimaldab see katta lisakulu olukorras, kus on vajalik leida asendustöötajad raviasutustesse, kus tervishoiutöötajad on haigestunud.“

Perearstiabis võimaldab lisaraha rahastada täiendavat tööjõudu nii valvekeskustes kui ka nimistu juures, kui perearst või õde on kas haigestunud või määratud isolatsiooni ning asendamine ei ole võimalik oma praksise piires. Samuti aitab see katta nimistuväliste patsientide ja perearstita inimeste vastuvõtukulud ning tõsta perearsti nõuandeliini võimekust testimisele suunamisel. Hooldekodudel võimaldab lisaraha vajadusel suurendada õendusabi osutamist.

Eriarstiabis on täiendavate kulutustena arvestatud vajadusega töötasude hüvitamiseks COVID-19 patsientidega tegelevates nakkusosakondades ja III astme intensiivravi osakondades ning erakorralise meditsiini osakondades. Samuti saab lisarahaga vajadusel maksta kõrgemaid tasusid kiirabitöötajatele.

Haigekassale eraldatavast 8 miljonist eurost on 6,9 miljonit eurot mõeldud eriarstiabi ja kiirabi, 0,9 miljonit perearstiabi ja 0,2 miljonit eurot õendusabi lisakulude katmiseks.

Lisaks otsustas valitsus eelmisel nädalal eraldada terviseametile 4,8 miljonit eurot koroonaviiruse testimiseks, millest 2,5 miljonit eurot PCR testide prognoositust suurema kulu katmiseks ning 2,3 miljonit eurot antigeeni testide soetamiseks. Testimise eesmärk on võimalikult varakult avastada koroonaviirusesse nakatunud ja isoleerida nakkuskolded, et tõkestada viiruse levikut.

Terviseametile eraldatud lisaraha võimaldab jätkata senise suuremahulise ja regionaalselt kättesaadava testimisega – testida kõiki haigussümptomitega inimesi, võimaldada testimist reisilt tulnutele tööle naasmiseks ning vajadusel teha ka laustestimisi. Antigeeni testid võimaldavad kiiremini tuvastada võimalikke nakatunuid erinevates asutustes ja kollektiivides, kus on vaja teha laustestimisi, nt hooldekodudes, koolides jm.

Kommentaarid

Viimased uudised