Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Stenbocki maja

Valitsus eraldab haigekassale koroonaviirusega seotud erakorraliste kulude katmiseks kolmeks kuuks vähemalt 200 miljonit eurot. Lisaks on juba varem eraldatud üle 20 miljoni euro isikukaitsevahendite ja hingamisaparaatide soetamiseks ning koroonaviiruse testimisvõimekuse tõstmiseks. Haiguslehtede esimese kolme päeva suunatakse üle 7 miljoni euro.

„Nii praegune kui ka järgnevad nädalad on koroonaviirusega võitlemisel otsustavad. Selleks et tagada meie tervishoiusüsteemi jätkuv valmisolek, oleme haigekassale otsustanud lisaeelarves eraldada täiendavaid vahendeid üle 200 miljoni euro. See raha on mõeldud toetama erakorralistes oludes meie haiglate ning arstide, kiirabitöötajate, õdede ja teiste tervishoiutöötajate tööd,“ lausus peaminister Jüri Ratas.

„Samuti oleme otsustanud hüvitada märtsist kuni maikuuni omalt poolt töötajate esimesed kolm haiguspäeva. See on oluline, et meie inimesed saaksid praeguses keerulises majandusolukorras säilitada võimalikult suure osa oma sissetulekust,“ lisas peaminister.

„Lisaks täiendavatele eriolukorra meetmetele otsustas COVID-19 valitsuskomisjon toetada kokku 200 miljoni euroga tervishoiu erakorralisi kulutusi seoses koroonaviiruse leviku tõkestamise ning COVID-19 haigete raviga järgmise kolme kuu jooksul,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Lisaraha võimaldab katta haiglate, kiirabi ja perearstide erakorralisi kulutusi märtsi algusest kuni maikuu lõpuni.“

Kõige suurema osa erakorralistest kuludest tervishoiusüsteemis moodustab haiglate ja eriarstiabi lisaraha vajadus 150 miljoni euro ulatuses järgmisel kolmel kuul, mis on eeskätt seotud intensiivraviteenuste pakkumiseks valmisoleku tagamisega. See hõlmab nii täiendavat personalikulu kui ravikulu. COVID-19 tõttu nähakse ette valveringide arvu kasvu, eraldi COVID-19 osakondade avamist, erakorralist töötasude tõusu raviasutuste eesliini töötajatele. Haiglate ravitegevuse kulud kasvavad seoses ravimite ja muude materjalide kasutuse suurenemisega.

Samuti kompenseeritakse koroonaviiruse tõttu tekkivad täiendavad kulud nii esmatasandil kui kiirabis ning suunatakse lisaraha riigi ravimivaru suurendamiseks seoses võimaliku järsult kasvava hospitaliseerimisega.

Samuti kaetakse haigus- ja hooldushüvitiste maksmisega seotud lisakulud. Haiguslehtede esimese kolme päeva hüvitamiseks alates eriolukorra kehtestamisest kuni maikuu lõpuni suunatakse üle 7 miljoni.

Kommentaarid

Viimased uudised