Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Allikas: Harjutusvälja kaardirakendus

Valitsus arutab tänasel, 29. mai kabinetinõupidamisel Nuripalu harjutusvälja laiendust ning elanike kompensatsioonimeetmeid.

Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade arendamisest ja kompensatsioonimeetmetest
Esitaja: kaitseminister Hanno Pevkur

Julgeolekuolukord on tinginud vajaduse luua õiguslikud alused kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade arendamiseks erandjuhtudel kiirendatud korras. Vaja on senisest aktiivsemalt harjutada riigi sõjaliseks kaitseks vajalikke oskusi, omandada uute relvade kasutamiseks vajalikud oskused ja tagada Eestisse paigutatavate liitlaste jaoks vajalik väljaõpe. Sellest tulenevalt on suurenenud olemasolevate harjutusväljade kasutuskoormus maksimumini ning riigikaitsevajadusest tulenevalt tuleb kiirendatud korras laiendada Nursipalu harjutusvälja.

Kaitseminister tutvustab valitsuse liikmetele ettepanekuid, kuidas kompenseerida harjutusväljade negatiivset mõju ümbritsevale elukeskkonnale. Kohalikele omavalitsustele iga aasta makstavate hüvitiste kõrval sisaldab ettepanek ka Nursipalu harjutusväljaga seotud ühekordset toetust Võru, Rõuge ja Antsla vallale ja Võru linnale ning omaosalusega investeeringutoetusi kohalike elanike majapidamistele harjutusvälja müra ja vibratsiooni leevendamiseks.

Samuti teeb minister ettepaneku, kuidas tagada võõrandamisele kuuluvate kinnistute omanikele õiglane kompensatsioon.

Kompensatsioonimeetmete rakendamisega seotud kulud kaetakse kaitseministeeriumi eelarvest.

Viimased uudised