Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tulevast aastast alates hüvitatakse Eestist lisaõppekogunemisele saabujate transpordikulu lähtuvalt kohast, kus isik kutsumise ajal viibib ning välisriigist saabujate sõidukulu kompenseeritakse kuni 125 euro ulatuses.

Seni oli hüvitise suurus 70 eurot.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul ajendasid tuleva aasta esimesel jaanuaril jõustuva  muudatuse elluviimist reservväelaste tagasiside ning vajadus hüvitiste piirmäärasid kaasajastada.

„Nelja aasta eest kehtestatud sõidukulu hüvitamise kord on vananenud. Selle mõistuspärastamine ja kohandamine kasvanud hindadega suurendab tõenäosust, et majanduslik olukord õppekogunemiselt osa võtmist ei takista,“ selgitas Luik.

Lisaõppekogunemisele kutsutakse reeglina väga lühikese ette teatamisega ning selle eesmärk on harjutada ja hinnata reservüksuste lahinguvalmidust kiire kogunemisvajaduse puhul.

Järgmisest aastast ei kompenseerita õppekogunemisele saabujate Eesti-siseseid transpordikulusid enam rahvastikuregistri järgsest elukohast lähtuvalt, sest ebamõistlik on eeldada, et kutse saanud reservis olev isik viibib sel hetkel just oma registreeritud elukohas. Seda kinnitavad ka lisaõppekogunemiste lõpus tagasisidet andvad reservväelased.

Rahvastikuregistri järgselt välisriikides elavate õppekogunemisele saabuvate reservväelaste ja ajateenijate transpordikulude hüvitist suurendatakse aga 70 eurolt 125ni.

Peamiselt Eesti naaberriikides elavate isikute osa õppekogunemistel on kasvanud ligi 2 protsendini ning maksimaalse – käesoleva aasta lõpuni kehtiva 70 euro suuruse – hüvitise saajate hulk aina tõuseb.

Reservväelastelt kogutav tagasiside kinnitab, et märkimisväärse osa välisriigist saabuvate reservväelaste sõidukulud ületavad 70 eurot.

Kaitseminister Jüri Luige hinnangul minimeerib muudatus reservväelaste seas rahulolematust põhjustavaid tegureid.

„Õppekogunemisel osalev reservväelane saab rohkem keskenduda õppekogunemise eesmärkide täitmisele, mis tagab parema valmisoleku sõjaliseks riigikaitseks,“ lausus Luik.

Kaitseministri määruse rakendamisega kaasnevad kulud on planeeritud Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvesse.

Viimased uudised