Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pildid: Valga VV

Reedel, 21. veebruaril anti vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul kontsert-aktusel Valga Kultuuri- ja huvialakeskuses üle Valga valla aastaringi auhinnad. Seekord pälvisid tunnustuse Valga vallaarhitekt Jiri Tintera, Rasmus Onkel ja KOTUSe võrgustik, Kalev Härk, Siiri Põldsaar ning Valga haigla tervisekeskus.

Tšehhi päritolu Valga vallaarhitekt Jiri Tintera elab Eestis juba 12 aastat. Varasemalt on Tintera õppinud Praha tehnikaülikoolis, möödunud aasta lõpus sai temast TTÜ doktorant. Doktoritöö kirjutas Tintera kahaneva Valga elukeskkonnast. Väheneva elanikkonnaga linna väljakutseid tutvustatakse Jiri eestvedamisel ka tänavusel Veneetsia arhitektuuribiennaalil, kus Eesti ekspositsioon kannab nime „Väärikas kahanemine“. Arhitekti panus Valga linna arengusse ja tuntuse tõstmisse on märkimisväärne. Tal on harukordne võime näha linna harjumuspärasest erineva nurga alt ja pakkuda lahendusi linna veelgi atraktiivsemaks muutmiseks. On imetlusväärne, kui tšehhi arhitekt võtab südameasjaks eestlaste poolt ilma hooleks jäetud, kuid tegelikult suure potentsiaaliga Valga uuesti inimkeskseks muuta.

Rasmus Onkel veab eest KOTUSe võrgustiku, mis on loodud Taheva, Karula ja Mõniste piirkondade tutvustamiseks. KOTUSe võrgustik on aktiivne kogukonnakeskus, mis kaasab piirkonna aktiviste ja elanikke oma tegemistesse. Korraldatakse põnevaid ettevõtmisi, nagu kogukonnaaia rajamine , bussijaamade korrastamine, koolitused, töötoad, külapäevad. Märkimist väärib ka KOTUS-e korraldatud esmakordne ja väga omanäoline „Uma üülaat”, mis õnnestus suurepäraselt. KOTUS teeb kõik selleks, et kohapealne elu oleks elamist väärt ning veelgi enamat: KOTUS ja Rasmus Onkel panustavad palju, et inimesed mujalt Eestist leiaksid tee Karula, Taheva ja Mõniste kanti ning sinna pidama jääksid.

Kalev Härk on Valga Muuseumisõprade Seltsi liige, kelle südameasjaks on saanud märgata, tutvustada ja väärtustada kodukandi kultuuripärandit. Aastatepikkuse pühendumusega ning järjekindlusega on Kalev Härk koondanud killukesi Valga kirjust ajaloost veebileheks. Härk on ajaloohuvilisena koostanud hobi korras ka Valga linna entsüklopeedilise kroonika internetilehekülje https://valgalinn.ee/, mis kajastab Valgaga seotud isikuid, asutusi, kohti, sündmusi ja lugusid. Kroonika on koostatud ajaleheartiklite, raamatute ja arhiivimaterjalide põhjal ning hõlmab paarisadat allikat ja u 7000 viidet aastate 1224 – 1921 kohta. See on ääretult suur ja vajalik töö – Valga erakordse ajaloo kirjapanek. Materjalide kogumine, kroonikasse lisamine ja üldsusele esitlemine jätkub ka tulevikus.

Valga Põhikooli muusikaõpetaja Siiri Põldsaar on olnud MTÜ Kungla eestvedajaks juba 15 aastat. Lisaks on Põldsaar paljude aastate jooksul edendanud nii Valga linna ja valla kui ka Valga maakonna kultuurielu. Detsembris 2019 tähistas Kungla oma 15. sünnipäeva, mille raames toodi Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses lavale muusikal „Miskit on mäda”. Omanäolise teatrižanriga on ta läbi aegade pakkunud sadadele noortele võimaluse ennast proovile panna läbi laulu, tantsu ja näitlemise. Tema juhtimisel lavastatakse igal aastal üks suur muusikal ning mitmeid väiksemaid lavastusi. Põldsaare kohta on kirjutatud, et tema pühendumus on eeskujuks ning tema võimekus töötada ööd ja päevad teeb silmad ette kõigile. Siiri Põldsaar annab noortele edasi oma esinemisjulguse, meeskonnatöö-, ja projektikirjutamiseoskused ja väga palju muudki.

Valga haigla tervisekeskus avati möödunud aasta oktoobrikuus. Tervisekeskuse tarbeks remonditi Valga Haiglas ära kaks varasemalt tühjana seisnud korrust ning uue ruumides tegutsevad perearstid said tööd alustada paranenud tingimustes. Uus esmatasandi tervisekeskus võimaldab patsientidel saada kogu meditsiiniabi ühest kohast. Keskuse abil koondatakse piirkonna tervishoiuteenused ühtsele taristule ja nii loodi koostöös Valga haiglaga tingimused elanike paremaks ja mugavamaks teenindamiseks.

Auhind „Valga valla aastaring” antakse välja isikule või organisatsioonile, kes on oma tegevusega olnud aasta jooksul eeskujuks, parandanud vallaelanike heaolu või pälvinud muul moel positiivset avalikku tähelepanu.

Ettepanekuid tunnustamiseks said teha Valga valla elanikud ning siin tegutsevad asutused ja organisatsioonid. Tänavu esitati auhinnale 16 kandidaati, keda hinnanud žüriisse kuulusid vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanemad Viktor Mägi, Kalmer Sarv ja Jüri Konrad, Valgamaa Äriklubi president Hans Heinjärv, Valga valla kommunikatsioonijuht Põim Kama, kultuurispetsialist Merce Mäe, Valga Gümnaasiumi direktor Andrus Murumaa ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse aseesimees Marek Mekk.

21. veebruari pidulikul tänuüritusel anti üle ka Valgamaa maakondlik teenetemärk, mille pälvis tänavu Hans Heinjärv, kes on Valga maakonna ettevõtjaid koondava MTÜ Valgamaa Äriklubi asutajaliige ning president 26 aastat. Valgamaa Äriklubi koondab 60 Valgamaa ettevõtjat, ettevõtjate kohtumised toimuvad igal kuul. Tänu Hans Heinjärve aktiivsusele ja järjepidevusele on Valgamaa Äriklubi Eesti vanim ettevõtjaid koondav maakondlik ühendus.

Kommentaarid

Viimased uudised