Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi käigus said 15 Valga-, Võru- ja Põlvamaa noortekeskuste projekti noortele paremate võimaluste pakkumiseks toetust kokku ligi 34 000 euro ulatuses. 

Rahastuse abiga viiakse tänavu Valga-, Võru- ja Põlvamaal ellu mitmeid põnevaid noortele suunatud sündmusi ja ettevõtmisi. Projektide hindamiskomisjonis osalenud ENTK peaeksperdi Anu Reinsalu sõnul aitavad toetatud projektid edendada Kagu-Eesti noorsootöö võimalusi, et pakkuda noortele veel rohkem tegevusi vaba aja veetmiseks ja oma potentsiaali rakendamiseks.

Projektikonkursile oli võimalik esitada taotlusi nutiprojekti ja tavaprojekti kategooriates. Nutiprojekti kategoorias sai 9255 eurot toetust näiteks Vastseliina Noortekeskuse nutiprojekt „Vastseliina Noortekeskuse nutisüsteemi loomine“, mille eesmärgiks oli tõsta piirkonnas noorsootöö teenuse kvaliteeti ning suurendada kättesaadavust, kasutades selleks infotehnoloogilisi vahendeid.

Projekti käigus võetakse Vastseliina piirkonna noorsootöö asutuses kasutusele IT-lahendus, mis koosneb registreerimissüsteemist, nutitelefoni rakendusest, nutiteleritest kiire ja ajakohase info edastamiseks ning veebikeskkonnast.

Tavaprojekti kategoorias sai toetust näiteks Rõuge Avatud Noortekeskuse esitatud „Avatud valitsemine noorsootöös“, millele eraldati 3000 eurot. Projekti eesmärgiks on luua noorte ja noorsootöö erinevate osapoolte vahel selge ühine suund avatud noorsootöö arendamiseks. Kavandatud tegevuste hulgas on piirkonna potentsiaali ja vajaduste kaardistamine, osapoolte huvi ja panuse väljaselgitamine ning tegevussuundade kokkulepped, ühisseminar ning piirkonna avatud noorsootöö arendusmudeli dokumenteerimine ja avaldamine.

Avatud noortekeskuste projektikonkursi taotluste esitamise tähtajaks 9. veebruaril laekus ENTK Konkursiveebi keskkonda kokku 156 taotlust, neist 134 tavaprojekti ning 22 nutiprojekti kategoorias. Saabunud taotlustest 18 esitasid esmataotlejad.

Viimased uudised