Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Valga vald

Seitse Tartu ülikooli rahvusvahelise suhete ringi liiget külastasid Valga vallavalitsust, kus kohtusid valla ametnikega. Vallavanem Margus Lepik kinnitas valla jätkuvat huvi tselluloosi- ehk puidurafineerimistehase vastu.

Külastuskäigu eesmärgiks oli tutvuda Valga ja Valka koostööga ning saada ülevaade linna ajaloost ja olulisematest sündmustest. Samuti tutvustati noortele linnas juba teostatud ning hetkel käimasolevaid arendus- ja ehitusprojekte.

„Koostööleping Valkaga sõlmiti 1995. aastal. Koostöö  on tulemuslik  ja tihe ning toimib erinevates valdkondades,” selgitas vallavalitsuse välisprojektide juhtivspetsialist Marika Post. „Ühiselt on asutatud kunstikool, koostöös korraldatakse juba aastaid piirilaata ja linnafestivali, töötab Läti-Eesti Instituut. Tegutseb stuudio Joy, kus laulavad- tantsivad lapsed ja noored nii siit kui sealtpoolt piiri. Koostöös viiakse läbi Valga-Valka jooks ning mõlema linna au kaitseb Valga/Valka korvpallimeeskond.“

Murekohtadena koostöös tõi Post välja probleemid ja bürokraatia piiriüleses tööjõu liikumises. Positiivse poole pealt nimetas vallavanem Margus Lepik head koostööd Valga ja Valka politsei, päästeameti ja erakorralise meditsiini vallas, mis toimivad riikidevahelise lepete alusel.

Üliõpilased tundsid huvi veel kahe linna huvihariduse ja piiriülese kaubanduse toimimise kohta. „Vaatamata erinevatele riigikordadele on piirikaubandus toiminud kogu aeg ja seda ka nüüd. On erinevaid kaubaartikleid, mis on odavamad Lätis ja mida eestlased sealt ostmas käivad ning vastupidi,“ sõnas vallavanem.

Jutuaineks oli Tartus palju kirgi üles kütnud tselluloositehase rajamine. „Kõigile omavalitsustele olulisem teema on töökohad. Meie arengustrateegias on olulisel kohal uute töökohtade loomine ja investeeringute toomine piirkonda,” põhjendas Lepik oma arvamuseavaldust meedias, milles  pakkus välja  tselluloositehase võimaliku asukohana Valga valda. „Eesmärgiks on piirkonda  teadvustada ning olla valmis uuteks väljakutseteks. Seega oleme valmis igasugusteks aruteludeks, mis toovad valda investeeringuid ja loovad töökohti. Nii on ka võimaliku tselluloosi- ehk puidurafineerimistehasega. Sellise mastaapsusega ettevõtmise otsustamisprotsess on pikk ja lõppotsuse teeb rahvaesindus – volikogu.“ Vallavanem lisas, et otsuseks, kas tehas vastab tänapäevastele nõuetele ja sobib Valgamaale on loomulikult vaja riigi- ja arendajate poolseid uuringuid ning analüüse.

Noored esitasid küsimusi ka haldusreformi kulgemise kohta. „Maakonnas viidi haldusreform läbi rahumeelselt. Meil oli juba varasemalt selgunud ja kokku lepitud, et Valgamaal on kolm tõmbepiirkonda – Valga, Tõrva ja Otepää. Nüüdseks ongi moodustunud kolm valda. Väike vaidlus oli Valgas selle üle, kas uus üksus saab nimeks vald või linn. Valla nimetus sai suurema toetuse,“ nentis vallavanem.

Üle tunni kestnud  vestlusringi lõppedes siirdusid tudengid tutvuma Valga ja Valka linnaga.

Viimased uudised