Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Valga vallavalitsus

Teisipäeval, 6. märtsil toimus Valga vallavalitsuse avatud istung Hargla koolimajas, millest said osa võtta ka kogukonna liikmed, et näha lähemalt valitsusliikmete tööd ning peale istungit rääkida kõigest sellest, mis südamel.

Koos valitsusliikmetega oli Hargla koolimajja kogunenud 36 inimest. Kõige rohkem tegi inimestele muret postiteenuste kadumisoht maapiirkonnast, talupoodide vähesus ning teeninduskeskuste tööülesanded.

On selge, et haldusreform oma muudatustega on kaasa toonud uudse olukorra kõigi jaoks. Kui vanasti asus Taheva vallamaja Laanemetsa külas, siis nüüd on ühisvalla piirkonna teeninduskeskus kolinud uutesse ruumidesse Hargla koolimajja. Inimeste jaoks on aga sõnal teeninduskeskus võõrastav tähendus ja nii ei teata, kuna ning mis teemaga üldse selle asutuse uksest sisse võib astuda.

„Teeninduskeskuse sekretärilt ja sealsetelt spetsialistidelt võite nõu ja abi küsida kõikides vallavalitsuse tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes,” selgitas vallavanem Margus Lepik. „Peale sekretäri on teil siin tööl ka sotsiaaltöö- ja lastekaitse spetsialist. Samuti hooldusspetsialist. Koht on küll teine ja mõned inimesed uued, aga kui on mure, siis on see uks ainuõige, kust sisse astuda. Vajadusel võetakse ühendust vallamajaga või suunatakse inimene selle ametniku juurde, kes vastava teemaga tegeleb.”

Valitsusliikmetelt uuriti ka tasuta ühistranspordi võimalikkusest tulevikus. Nimelt teeb kohalikke murelikuks asjaolu, et kuigi maakonnasisesed liinid pidid minema priiks, siis Taheva piirkonna rahvas sõidab palju bussidega, mis liiguvad nn. piiriüleselt kaugliinidena.

„Oleme ka ise seda teemat korduvalt üles võtnud ning mures. On selge, et me ei saa lubada olukorda, kus lapsed saavad kooli tasuta, kuid koju sõites peaksid pileti ostma. Tasuta sõidu puhul on seni juttu olnud ainult maakonnasisesest ühistranspordist, kuid erisusi on veel liiga palju ja need teemad tuleb selgeks rääkida,” ütles vallavanem Margus Lepik. Ta lisas, et vald teeb omalt poolt kõik, et maapiirkondades seni toimunud teenused ei kaoks ega muutuks kehvemaks

Valga vallavalitsuse istungid toimuvad kaks korda kuus ja plaanis on teha iga kuu üks väljasõiduistung.

Viimased uudised