Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valga vallavalitsus andis teada, et tegi 12. jaanuaril pöördumise Politsei- ja piirivalveameti peadirektorile palvega kaaluda võimalusi piirikontrolli taastamiseks, selleks et tõkestada viiruse levikut.

Kirjas viidatakse kohaliku omavalitsuse kohustusele tagada oma elanike tervise kaitse, aga ka selle tarbeks täiendavate meetmete rakendamisele, ning juhitakse tähelepanu asjaolule, et eriti just naaberriigi rangemad piirangud kaubanduses on kaasa toonud tunduvalt suurema piiriületuste arvu ja tihedama liikumise Läti suunalt Valga valda.

Murettekitava nakatumise kasvu üheks põhjuseks Valga vallas võivad olla rohkearvulised külastused peamiselt poodlemise eesmärgil teiselt poolt piiri. Seega palutakse pöördumises kaaluda võimalusi pistelise piirikontrolli taastamiseks, mis annaks selgema ülevaade piiriületajatest ja võimaldaks Eestisse sisenejaid vajaduse korral kontrollida, tõkestamaks edasist pandeemia levikut.

Ühtlasi aitaks sellise meetme rakendamine PPA kaudu tuvastada võimalike isolatsiooni või karantiini kohustusega isikuid, kes ei ole Valga ja Valka elanikud.

Samal ajal peab Valga vallavalitsus jätkuvalt oluliseks Valga-Valka elanikele kehtiva erisuse säilimist ja nende elanike vaba liikumist, tingimusel, et eelneva 10 päeva jooksul on liigutud vaid kaksiklinna omavalitsuste piires.

Vallavalitsuse vastava teade juures on kommentaaride märgitud, et tegelikkuses võis viirus ka mujalt Eestist sisse tulla.

Kommentaarid

Viimased uudised