Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Uus korraldatud jäätmevedaja Valga vallas on AS Eesti Keskkonnateenused. Uus korraldatud jäätmeveo periood toob kaasa mitmeid muudatusi tekkekohal jäätmete üleandmisel jäätmevedajale.

Infot lepingute, veograafikute muutmise ning pakendikoti saamise kohta edastab jäätmevedaja klienditeenindus hiljemalt kuu enne uue perioodi algust. Klienditeeninduse kontaktid on tel 435 5025 ja e-post viljandi@keskkonnateenused.ee.

Korraldatud jäätmeveo uue veoperioodi infopäevad:

Valga vallavalitsus koostöös MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskusega korraldab virtuaalsed infopäevad järgnevatel aegadel:

8. jaanuaril algusega kell 18.00;

9. jaanuaril algusega kell 18:00;

10.jaanuaril algusega 18.00.

Infopäevadel on võimalik osaleda ka 08.01 Lüllemäe kultuurikeskuses, 09.01 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ning 10.01 Tsirguliina Rahvamajas (liitutakse virtuaalse koosolekuga).

Virtuaalse infopäevaga liitumine SIIN!

Kuni 31.01.2024 teenindab Valga valla korraldatud jäätmeveol jäätmevedaja  AS Ragn-Sells

Ragn-Sells klienditeeninduse kontaktid: telefon: 606 0439, e-post: tartu@ragnsells.com

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised jäätmeliigid: segaolmejäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, paberi – ja kartongijäätmed

Täpsem info korraldatud jäätmeveo tingimuste kohta on leitav AS Ragn-Sellsi koduleheküljelt või siit

Korraldatud jäätmeveo hinnakiri

Viimased uudised